Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

XII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XII/98/2012 z dnia 2012-02-16

w sprawie wyrażenia stanowiska do Strategii Grupy Kapitałowej PGE na lata 2012-2035 przyjętej przez Radę Nadzorczą PGE SA

Na podstawie art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 92 poz. 753, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1. Rada postuluje do Prezesa Rady Ministrów, Ministra Skarbu Państwa, parlamentarzystów, szczególnie z województwa zachodniopomorskiego i kierownictwa Grupy Kapitałowej PGE SA o podjęcie działań mających na celu wstrzymanie decyzji w sprawie rezygnacji prowadzenia inwestycji w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gabriela KotowiczUZASADNIENIE

W trakcie wstąpienia ZEDO do Grupy Kapitałowej PGE pracownicy otrzymali zapewnienia o rozwoju zakładu poprzez planowane inwestycje związane m.in. z wymianą wysłużonych kotłów węglowych na gazowo-parowe. Daje to szansę na rozwój naszego regionu, który jest wyjątkowo ubogi w zakłady przemysłowe.

Zespół Elektrowni Dolna Odra jest, naszym zdaniem, jednym z ważnych elementów zabezpieczenia systemu energetycznego kraju. Poza tym ma niebagatelne znaczenie dla krajowego systemu przeciwpowodziowego. Tak zwany ciepły kanał przyspiesza topnienie kry na Odrze, co umożliwia efektywne prowadzenie kruszenia lodu przez lodołamacze. Funkcjonowanie ZEDO pomaga zatem zapobiegać w okresie zimowym wystąpieniu powodzi na znacznym obszarze.

Zespół Elektrowni Dolna Odra to największy na naszym terenie zakład pracy, dający zatrudnienie ponad 2100 osobom - mieszkańcom powiatu gryfińskiego i Szczecina.

ZEDO to nie tylko liczne miejsca pracy, ale także firma mająca wielki wpływ na istnienie i rozwój innych zakładów pracy. To także podatki, mające ogromny wpływ na rozwój gminy i powiatu, a tym samym dobrobyt mieszkańców. Jego rozwój zwiększa konkurencyjność obszarów przygranicznych.

data opublikowania: 2012-02-20 11:39:32
data ostatniej aktualizacji: 2012-02-20 11:39:32

Strona odwiedzona 440 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.