Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

XIII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XIII/99/2012 z dnia 2012-04-19

w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego

Na podstawie art. 67 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 92 poz. 753, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142, poz. 146, Nr 40, poz. 230Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) i § 36 ust. 1 Statutu Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2003 r. Nr 1, poz. 29, z 2008 r. Nr 88, poz. 1873 oraz z 2009 Nr 7, poz. 238, Nr 27, poz. 904, 910 i 911) - Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się zmiany w Statucie Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego określone w uchwale nr XL/117/2012 Zgromadzenia Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie zmian w Statucie Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gabriela KotowiczUZASADNIENIE

Zgodnie z zapisem § 36 ust. 1 Statutu Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego zmiana statutu w zakresie danych, o których mowa w § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 października 2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru powiatów oraz ogłaszania statutów związków wymaga podjęcia uchwał przez rady powiatów członków Związku.

W związku ze zmianą celów funkcjonowania Związku, postanowienia Statutu należało dostosować do tej zmiany.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2012-04-23 08:31:13
data ostatniej aktualizacji: 2012-04-23 08:31:13

Strona odwiedzona 644 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.