Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

XIII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XIII/102/2012 z dnia 2012-04-19

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i umów najmu, których przedmiotem jest część tej samej nieruchomości

Na podstawie § 4 Uchwały Rady Powiatu w Gryfinie Nr XV/173/2008 z dnia 31 stycznia 2008r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania oraz wydzierżawiania lub wynajmowania i użyczania nieruchomości lub ich części stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 31, poz. 586), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie na okres 3 lat kolejnych umów dzierżawy:

 1. placu manewrowego o pow. 120 m2 oraz gabinetu lekcyjnego w budynku szkoły,
 2. placu manewrowego o pow. 120 m2,
 3. powierzchni użytkowej 1 m2 pod automat na napoje w budynku szkoły, usytuowanych na terenie nieruchomości oznaczonej numerem działki 236/2, położonej w obrębie ewidencyjnym 5 miasta Gryfino, przy ul. Łużyckiej, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie.

§ 2. Wyraża się zgodę na zawarcie na okres 3 lat kolejnej umowy najmu garażu nr 2 o pow. 30 m2, usytuowanego na terenie nieruchomości oznaczonej numerem działki 66, położonej w obrębie ewidencyjnym 5 miasta Gryfino, przy ul. Łużyckiej, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gabriela KotowiczUZASADNIENIE

Nieruchomości zabudowane, oznaczone numerami działek 66 i 236/2, położone w obrębie 5 miasta Gryfino, przy ul. Łużyckiej, stanowią własność Powiatu Gryfińskiego w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie.

Na terenie działki nr 236/2 znajduje się plac manewrowy oraz pomieszczenia w budynku Szkoły, które stanowią przedmiot umów dzierżawy zawartych z Dyrektorem ZSP Nr 2 w Gryfinie. Z uwagi na zbliżający się termin wygaśnięcia umów dzierżawcy placu manewrowego, gabinetu lekcyjnego oraz powierzchni użytkowej pod automat na napoje wystąpili z wnioskami o zawarcie kolejnych umów dzierżawy zajmowanych pomieszczeń na okres 3 lat.

Na terenie działki nr 66 znajdują się garaże, które stanowią przedmiot umów najmu zawartych z Dyrektorem ZSP Nr 2 w Gryfinie. Z uwagi na zbliżający się termin wygaśnięcia umowy, najemca garażu nr 2 wystąpił z wnioskiem o zawarcie kolejnej umowy najmu zajmowanego obiektu na okres 3 lat.

Stosownie do § 4 uchwały Rady Powiatu w Gryfinie Nr XV/173/2008 z dnia 31 stycznia 2008r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania oraz wydzierżawiania lub wynajmowania i użyczania nieruchomości lub ich części stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, w przypadku gdy po umowie zawartej na czas oznaczony nie przekraczający 3 lat, strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość, wymagana jest zgoda Rady Powiatu w Gryfinie.

Mając powyższe na uwadze, zasadne jest wyrażenie zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu na okres 3 lat.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego
mgr Lucyna Zawierucha

data opublikowania: 2012-04-23 08:34:03
data ostatniej aktualizacji: 2012-04-23 08:34:03

Strona odwiedzona 666 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.