Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

XIII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XIII/106/2012 z dnia 2012-04-19

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Moryń

Na podstawie art. 12 pkt 11 w związku z art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688i Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Dz. U. z 2007 r., Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r., Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r., Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010 r., Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40 , poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz Dz. U. z 2011 Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 216 ust.2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 oraz Dz.U. z 2010 r. nr 28, poz.146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726 oraz Dz. U z 2011 Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707 i Nr 240, poz. 1429), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na udzielenie pomocy finansowej Gminie Moryń z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

§ 2.

 1. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej w łącznej wysokości 4.432 zł ze środków budżetu Powiatu Gryfińskiego, pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na rok 2012.
 2. Podstawą udzielenia pomocy, o której mowa w § 1, będzie umowa określająca w szczególności przeznaczenie i zasady rozliczania przekazanych środków finansowych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gabriela KotowiczUZASADNIENIE

Stosownie do zapisów art. 216 ust. 2 pkt 5 oraz art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego można udzielić pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego w formie dotacji celowej. Pomoc taką określa się odrębną uchwałą przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

Zadanie polega na przeprowadzeniu badań jakości wody w jeziorze Morzycko, wykonanie aktualizacji profilu wody oraz dwukrotne oczyszczanie dna kąpieliska.

Lucyna Krzemińska
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

data opublikowania: 2012-04-23 09:10:41
data ostatniej aktualizacji: 2012-04-23 09:10:41

Strona odwiedzona 574 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.