Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

XIII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XIII/107/2012 z dnia 2012-04-19

w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych Powiatowi Gryfińskiemu na 2012 r.

Na podstawie art.35a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721, Nr 171 poz.1016, Nr 209 poz.1243 i 1244, Nr 291 poz. 1707) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 96, poz. 861, z 2003 r. Nr 100, poz. 930, z 2008 Nr 3, poz.15, z 2009 r. Nr 44, poz. 360), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się do realizacji w 2012 zadania określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gabriela KotowiczUZASADNIENIE
 1. Do zadań powiatu należy dofinansowywane ze środków PFRON zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej.
 2. Rada Powiatu w formie uchwały określa zadania, na które przeznacza środki finansowe przekazywane według algorytmu przez Prezesa Zarządu PFRON na realizację określonych zadań lub rodzajów zadań,
 3. Wysokość środków PFRON przypadających dla Powiatu Gryfińskiego według algorytmu na realizację zadań w 2012 r. stanowi kwota - 1.866 124,00 zł, w tym: na zobowiązania dotyczące działania warsztatów terapii zajęciowej, art. 35a ust. 1 pkt 8 - 784.188,00 zł. (pismo z informacją z PFRON WF/248w/2012 z dnia 16 marca 2012r.
 4. Mając na uwadze realizację zadań w latach ubiegłych i liczbę złożonych wniosków w roku bieżącym wnioskuję o podjęcie uchwały i podział środków finansowych jak w załączniku nr 1 do projektu uchwały.
 5. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Społeczna Radę ds. Osób Niepełnosprawnych w Gryfinie - opinia w załączeniu.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
mgr Marianna Kołodziejska-Nowicka


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2012-04-23 09:14:10
data ostatniej aktualizacji: 2012-04-23 09:14:10

Strona odwiedzona 546 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.