Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

XIV sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XIV/111/2012 z dnia 2012-06-28

w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających przeznaczonych lub używanych do uprawiania sportu lub rekreacji z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Gryfińskiego obowiązujących w roku 2012.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592; zmiany: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217 poz. 1281) oraz na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 208, poz. 1240), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się następujące opłaty za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających przeznaczonych lub używanych do uprawiania sportu lub rekreacji z obszarów wodnych:

 1. rower wodny lub skuter wodny:
  1. za usunięcie - 50 zł,
  2. za każdą dobę przechowania - 15 zł;
 2. poduszkowiec:
  1. za usunięcie - 100 zł,
  2. za każdą dobę przechowania - 30 zł;
 3. statek o długości kadłuba do 10 m:
  1. za usunięcie - 120 zł,
  2. za każdą dobę przechowania - 50 zł;
 4. statek o długości kadłuba do 20 m:
  1. za usunięcie - 150 zł,
  2. za każdą dobę przechowania - 100 zł;
 5. statek o długości kadłuba powyżej 20 m:
  1. za usunięcie - 200 zł,
  2. za każdą dobę przechowania - 150 zł.

§ 2. Opłaty wskazane w § 1 obowiązują w roku kalendarzowym 2012.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady
Gabriela KotowiczUZASADNIENIE

Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, która określa min. zasady i tryb usuwania, przechowywania, wydawania oraz orzekania przepadku statku lub innego obiektu pływającego przeznaczonego lub używanego do uprawiania sportu lub rekreacji. Przepis art. 31 ust. 1 w/w ustawy zawiera delegację dla rady powiatu do określania corocznie wysokości opłat za usuwanie statku lub innego obiektu pływającego, a w przypadku braku dostatecznie blisko strzeżonego portu lub przystani pozostawienia go na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłat za jego usunięcie i przechowywanie.
Ustawodawca w art. 31 ust. 2 w/w ustawy określił maksymalną wysokość stawek kwotowych opłat za usuwanie i przechowywanie jednostek pływających. W celu zapewnienia sprawnej realizacji zadań wynikających z art. 30 ustawy należy przyjąć stawki określone w ustawie.
Opłaty te będą dotyczyć przypadku gdy jednostkę pływającą prowadziła osoba znajdująca się w stanie po użyciu alkoholu, środka działającego podobnie do alkoholu lub będąca pod wpływem środka odurzającego. Dyspozycję usunięcia statku lub innego obiektu pływającego wydaje policjant.
Zgodnie z ustawą opłaty stanowią dochód własny powiatu.

Sporządził Waldemar Derkacz Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego

data opublikowania: 2012-07-04 15:30:39
data ostatniej aktualizacji: 2012-07-04 15:30:39

Strona odwiedzona 466 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.