Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

XIV sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XIV/113/2012 z dnia 2012-06-28

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego

Na podstawie § 2 Uchwały Rady Powiatu w Gryfinie Nr XV/173/2008 z dnia 31 stycznia 2008r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania oraz wydzierżawiania lub wynajmowania i użyczania nieruchomości lub ich części stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 31, poz. 586) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651; zm.: Dz. U. z 2010r. Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323; z 2011r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 129, poz. 732, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110, Nr 224, poz. 1337), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na ustanowienie na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej w obrębie ewidencyjnym 5 miasta Gryfino, oznaczonej numerem działki 236/2 o pow. 3,2093 ha służebności:

 1. gruntowej polegającej na prawie przejścia i przejazdu przez teren działki nr 236/2 na rzecz każdoczesnego użytkownika wieczystego działki nr 236/1,
 2. przesyłu w granicach pasa technicznego o szerokości 1m wzdłuż kabla SN nr 509 i kabli nN, przebiegających przez działkę nr 236/2 od stacji Gryfino ZSZ nr 1188 do istniejącej sieci nN przy ul. Łużyckiej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gabriela KotowiczUZASADNIENIE

Nieruchomość zabudowana budynkiem stacji transformatorowej, oznaczona numerem działki 236/1, położona w obrębie ewidencyjnym 5 miasta Gryfino, przy ul. Łużyckiej, stanowi własność Powiatu Gryfińskiego.

Przedmiotowa nieruchomość została przeznaczona do oddania w użytkowanie wieczyste z jednoczesną sprzedażą budynku stacji transformatorowej na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o., w trybie bezprzetargowym, na okres 99 lat, z przeznaczeniem na realizację celu publicznego - budowa i utrzymywanie przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń.

W celu prawidłowego korzystania z nabywanej nieruchomości, niezbędne jest ustanowienie przez Powiat Gryfiński na nieruchomości oznaczonej numerem działki 236/2 o pow. 3,2093 ha służebności gruntowej polegającej na prawie przejścia i przejazdu przez teren przedmiotowej nieruchomości na rzecz każdoczesnego użytkownika wieczystego działki nr 236/1 oraz służebności przesyłu w granicach pasa technicznego o szerokości 1m wzdłuż kabla SN nr 509 i kabli nN, przebiegających przez działkę nr 236/2 od stacji Gryfino ZSZ nr 1188 do istniejącej sieci nN przy ul. Łużyckiej.

Stosownie do § 2 uchwały Rady Powiatu w Gryfinie Nr XV/173/2008 z dnia 31 stycznia 2008r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania oraz wydzierżawiania lub wynajmowania i użyczania nieruchomości lub ich części stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, nabycie, zbycie i obciążanie nieruchomości wymaga zgody Rady Powiatu w Gryfinie i następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami. Zgodnie z art. 13 ust. 1 tej ustawy, nieruchomości mogą być przedmiotem obrotu, w szczególności zaś mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczenia, oddania w trwały zarząd, a także mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszona jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek, przekazywane jako wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw państwowych oraz jako majątek tworzonych fundacji.

Mając powyższe na uwadze, zasadne jest wyrażenie zgody na ustanowienie służebności.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego
mgr Lucyna Zawierucha

data opublikowania: 2012-07-04 15:33:32
data ostatniej aktualizacji: 2012-07-04 15:33:32

Strona odwiedzona 416 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.