Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

XIV sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XIV/114/2012 z dnia 2012-06-28

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, których przedmiotem jest część tej samej nieruchomości

Na podstawie § 4 Uchwały Rady Powiatu w Gryfinie Nr XV/173/2008 z dnia 31 stycznia 2008r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania oraz wydzierżawiania lub wynajmowania i użyczania nieruchomości lub ich części stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 31, poz. 586), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie na okres 3 lat kolejnych umów dzierżawy:

 1. 3 sal lekcyjnych w budynku szkoły,
 2. pomieszczenia przeznaczonego na sklepik szkolny w budynku szkoły,
 3. pomieszczenia gospodarczego przeznaczonego na składowanie i magazynowanie materiałów budowlanych w budynku garażowym, usytuowanych na terenie nieruchomości oznaczonej numerem działki 236/2, położonej w obrębie ewidencyjnym 5 miasta Gryfino, przy ul. Łużyckiej, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gabriela KotowiczUZASADNIENIE

Nieruchomość zabudowana, oznaczona numerem działki 236/2, położona w obrębie ewidencyjnym 5 miasta Gryfino, przy ul. Łużyckiej, stanowi własność Powiatu Gryfińskiego w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie. Na terenie nieruchomości znajduje się budynek szkoły, w którym wydzierżawiono 3 sale lekcyjne i pomieszczenie na sklepik szkolny oraz budynek garażowy, w którym wydzierżawiono pomieszczenie gospodarcze. Z uwagi na zbliżający się termin wygaśnięcia zawartych umów, dzierżawcy sal lekcyjnych, pomieszczenia przeznaczonego na sklepik szkolny oraz pomieszczenia gospodarczego przeznaczonego na składowanie i magazynowanie materiałów budowlanych wystąpili z wnioskami o zawarcie kolejnych umów dzierżawy zajmowanych pomieszczeń na okres 3 lat. Dzierżawcy regulują wszelkie należności terminowo, nie występowały żadne zniszczenia. Stosownie do § 4 uchwały Rady Powiatu w Gryfinie Nr XV/173/2008 z dnia 31 stycznia 2008r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania oraz wydzierżawiania lub wynajmowania i użyczania nieruchomości lub ich części stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, w przypadku gdy po umowie zawartej na czas oznaczony nie przekraczający 3 lat, strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość, wymagana jest zgoda Rady Powiatu w Gryfinie. Mając powyższe na uwadze, zasadne jest wyrażenie zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres 3 lat.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego
mgr Lucyna Zawierucha

data opublikowania: 2012-07-04 15:34:11
data ostatniej aktualizacji: 2012-07-04 15:34:11

Strona odwiedzona 469 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.