Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

XV sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XV/125/2012 z dnia 2012-08-30

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest część tej samej nieruchomości

Na podstawie § 4 Uchwały Rady Powiatu w Gryfinie Nr XV/173/2008 z dnia 31 stycznia 2008r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania oraz wydzierżawiania lub wynajmowania i użyczania nieruchomości lub ich części stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 31, poz. 586), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie na okres 3 lat kolejnej umowy dzierżawy części działki nr 169 o powierzchni 25m2, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, znajdującej się w trwałym zarządzie Wielofunkcyjnej Placówki Szkolno Wychowawczej w Chojnie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gabriela KotowiczUZASADNIENIE

Nieruchomość oznaczona numerem działki 169 o pow. 0,3680 ha, położona w obrębie 4, miasta Trzcińsko - Zdrój, stanowi własność Powiatu Gryfińskiego w trwałym zarządzie Wielofunkcyjnej Placówki Szkolno Wychowawczej w Chojnie.
Na część działki o pow. 25 m2 została zawarta pomiędzy trwałym zarządcą, a Panem Stanisławem Dereniem umowa dzierżawy w celu prowadzenia działalności gospodarczej - handel artykułami spożywczo - przemysłowymi. Z uwagi na zbliżający się termin wygaśnięcia umowy dzierżawca wystąpił z wnioskiem o jej przedłużenie na okres kolejnych 3 lat.
W związku z powyższym Dyrektor Wielofunkcyjnej Placówki Szkolno Wychowawczej w Chojnie wystąpił z wnioskiem o wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest część tej samej nieruchomości, jednocześnie poinformował, że dzierżawca regularnie opłaca czynsz miesięczny w wysokości 165,00 zł brutto + zużycie wody wg licznika.
Stosownie do § 4 uchwały Rady Powiatu w Gryfinie Nr XV/173/2008 z dnia 31 stycznia 2008r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania oraz wydzierżawiania lub wynajmowania i użyczania nieruchomości lub ich części stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, w przypadku gdy po umowie zawartej na czas oznaczony nie przekraczający 3 lat, strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość, wymagana jest zgoda Rady Powiatu w Gryfinie.

Naczelnik Wydziału
Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego
mgr Lucyna Zawierucha

data opublikowania: 2012-09-05 12:01:38
data ostatniej aktualizacji: 2012-09-05 12:01:38

Strona odwiedzona 499 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.