Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

XV sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XV/126/2012 z dnia 2012-08-30

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej w Chojnie

Na podstawie § 2 Uchwały Rady Powiatu w Gryfinie Nr XV/173/2008 z dnia 31 stycznia 2008r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania oraz wydzierżawiania lub wynajmowania i użyczania nieruchomości lub ich części stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 31, poz. 586), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż części gruntu, stanowiącego własność Powiatu Gryfińskiego, położonego w obrębie ewidencyjnym 3 miasta Chojna, oznaczonego numerem działki 399 o powierzchni około 50 m2 z przeznaczeniem na uregulowanie stanu prawnego nieruchomości zabudowanych pawilonami handlowymi.
 2. Załącznikiem do niniejszej uchwały jest mapa ewidencyjna, określająca granice działki gruntu przeznaczonego do sprzedaży.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gabriela KotowiczUZASADNIENIE

Działka oznaczona numerem 399 o pow. 0,4573 ha, położona w obrębie 3, miasta Chojna, stanowiąca własność Powiatu Gryfińskiego, stanowi część składową drogi powiatowej - ul. Mieszka I.

Na działkach oznaczonych nr 397 i 175/6, stanowiących własność Gminy Chojna położonych w obrębie 3, miasta Chojna znajdują się pawilony handlowe. Właściciele pawilonów wystąpili do Gminy Chojna z wnioskiem o sprzedaż gruntu. Z uwagi na fakt, iż przedmiotowe pawilony w części usytuowane są na działkach gminnych i w części na działce oznaczonej nr 399 stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, stanowiącej drogę powiatową - ul. Mieszka I, zasadnym jest wydzielenie części gruntu pod pawilonami o powierzchni ok. 34 m2 i 16 m2.

W celu zrealizowania wniosku właścicieli pawilonów handlowych i uregulowania stanu prawnego nieruchomości zabudowanych pawilonami handlowymi celowym jest zbycie wydzielonych działek gruntu na rzecz Gminy, celem późniejszego ich zbycia na rzecz wnioskodawców.

Zgodnie z art. 37 ust 2 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, istnieje możliwość sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej, jeżeli zbycie następuje między jednostkami samorządu terytorialnego.

Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami uwzględniając lokalne warunki architektoniczno - drogowe pozytywnie zaopiniował sprzedaż części działki 399.

Koszty przygotowania działki gruntu do sprzedaży zobowiązała pokryć się Gmina Chojna.

W załączeniu odbitka z mapy ewidencyjnej w skali 1:1000.

Z-ca Naczelnika Wydziału
Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego
mgr Anna Nikitińska


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2012-09-05 12:02:32
data ostatniej aktualizacji: 2012-09-05 12:02:32

Strona odwiedzona 480 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.