Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

XV sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XV/128/2012 z dnia 2012-08-30

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych w powiecie gryfińskim

Na podstawie art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm. ), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się plan sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych w powiecie gryfińskim, wg załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała nr XXVII/318/2001 Rady Powiatu Gryfińskiego z dnia 21 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych w powiecie gryfińskim zmieniona uchwałą nr XXVIII/331/2002 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 20 lutego 2002 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady
Gabriela Kotowicz

1 Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273 poz. 2703, Nr 281 poz. 2781; Dz. U. z 2005 r. Nr 17 poz. 141, Nr 94 poz. 788, Nr 122 poz. 1020, Nr 131 poz. 1091, Nr 167 poz. 1400, Nr 249 poz. 2104; Dz. U. z 2006 r. Nr 144 poz. 1043, Nr 208 poz.1532, Nr 227 poz. 1658; Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz. 273, Nr 80 poz. 542, Nr 115 poz. 791, Nr 120 poz. 818, Nr 180 poz. 1280, Nr 181 poz. 1292; Dz. U. z 2008 r. Nr 70 poz. 416, Nr 145 poz. 917, Nr 216 poz. 1370, Nr 235 poz. 1618; Dz. U. z 2009 r. Nr 6 poz. 33, Nr 31 poz. 206, Nr 56 poz. 458, Nr 157 poz. 1241, Nr 219 poz. 1705; Dz. U. z 2010 r. Nr 44 poz. 250, Nr 54 poz. 320, Nr 127 poz. 857, Nr 148 poz. 991; Dz. U. z 2011 r. Nr 106 poz. 622, Nr 112 poz. 654, Nr 205 poz. 1206, Nr 149 poz. 887

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, rada powiatu ustala plan sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych, z uwzględnieniem szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu prowadzonych przez inne organy prowadzące, tak aby umożliwić dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu lub przebywającym w zakładach i jednostkach, o których mowa w art. 3 pkt 1a lit. b, realizację odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki.

Przyjęcie nowej uchwały podyktowane jest koniecznością dostosowania jej zapisów do zmieniającej się w ostatnich latach oferty edukacyjnej proponowanej społeczności lokalnej przez szkoły ponadgimnazjalne i specjalne, wynikającą między innymi z przeprowadzoną reorganizacją sieci szkół i placówek oświatowych oraz zmianami w przepisach prawa oświatowego.
W wyniku powyższych zmian powołane zostały nowe szkoły, niektóre szkoły uległy przekształceniu lub likwidacji oraz zmieniły się organy prowadzące dla dwóch zespołów szkół ponadgimnazjalnych, które dokonały zmiany nazw przyjętych do prowadzenia zespołów. Uchwała nie rodzi skutków finansowych i ma charakter porządkujący.

W związku z powyższym wnosi się o przyjęcie niniejszej uchwały.

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
mgr Elżbieta Lorenowicz-Bień


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2012-09-05 12:03:30
data ostatniej aktualizacji: 2012-09-05 12:03:30

Strona odwiedzona 505 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.