Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

XV sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XV/131/2012 z dnia 2012-08-30

w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu nr VII/62/2011 z dnia 25.08.2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Gryfińskiego edycja VII na lata 2011 - 2016

Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. e ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055; z 2007r. Nr 173 poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 40, poz. 230, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. Nr 149, poz. 887) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1. W załączniku do Uchwały Rady Powiatu nr VII/62/2011 z dnia 25.08.2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Gryfińskiego edycja VII na lata 2011 - 2016 dodaje się punkt 12 pod nazwą "Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło w Gryfinie", zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gabriela KotowiczUZASADNIENIE

Zmiana Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Gryfińskiego dotyczy wniosku Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Gryfinie, mającego swoją siedzibę w budynku Powiatu Gryfińskiego, mieszczącym się w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 5a o dofinansowanie adaptacji i remontu budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Inwestycja będzie realizowana w latach 2013 - 2014. Środki przeznaczona przez Powiat Gryfiński pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i mogą być wydatkowane zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu nr XIV/116/2012 z 28.06.2012 r.

Z-ca Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych Zamówień Publicznych
mgr inż. Andrzej Krzemiński


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2012-09-05 12:04:37
data ostatniej aktualizacji: 2012-09-05 12:04:37

Strona odwiedzona 403 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.