Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

XVI sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XVI/137/2012 z dnia 2012-09-27

w sprawie przesunięcia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych między zadaniami realizowanymi w 2012r.

Na podstawie art.35a ust. 1 pkt 1 lit. b, pkt 7 lit. a i lit. d ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721, Nr 171 poz.1016, Nr 209 poz.1243 i 1244, Nr 226 poz. 1475, Nr 291 poz. 1707) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan wydatków ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie w 2012 na zadania rehabilitacji zawodowej w następujący sposób:

 1. Finansowanie wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych - 6 000,00zł
 2. Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych - 20 000,00zł
 3. Dokonanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej - 40 000,00zł

§ 2. Zwiększa się plan wydatków ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania rehabilitacji społecznej realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w 2012 r. w następujący sposób:

 1. Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych o kwotę - 36.000,00zł.
 2. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych o kwotę 30 000,00zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gabriela KotowiczUZASADNIENIE

W związku z niewykorzystaniem przez Powiatowy Urząd Pracy kwoty 66 000,00zł. konieczne jest podjęcie uchwały mającej na celu przesunięcie niewykorzystanych kwot na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej na które jest duże zainteresowanie mieszkańców naszego powiatu w roku bieżącym.

Środki finansowe wnioskuje się przeznaczyć na rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych, tj. na likwidację barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się oraz na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych

Wnioskuje się o podjęcie uchwały i przesunięcie środków finansowych jak w projekcie uchwały.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
mgr Marianna Kołodziejska-Nowicka

data opublikowania: 2012-10-02 11:03:05
data ostatniej aktualizacji: 2012-10-02 11:03:05

Strona odwiedzona 360 razy
Inf. przygotowana przez: Edyta Rybacka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.