Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

XVI sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XVI/138/2012 z dnia 2012-09-27

w sprawie przyjęcia i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu "Aktywny samorząd" w 2012r.

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214,poz. 1806, Nr 153, poz. 1271;z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 92 poz.753, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 Nr 21 , poz. 113, Nr 217, poz.1281, Nr 149, poz. 887) oraz art. 48 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721; z 2011 r. Nr 171 poz.1016, Nr 209 poz.1243 i 1244, Nr 226 poz. 1475, Nr 291 poz. 1707; z 2012 r. poz. 986), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się do realizacji w 2012 roku zadania określone w pilotażowym programie "Aktywny samorząd" z podziałem na:

 1. Obszar A programu kwota 23 121,00zł,
 2. Obszar B1 programu kwota 53 810,00zł,
 3. Obszar B2 programu kwota 28 068,00zł,
 4. Obszar B3 programu kwota 20 000,00zł,
 5. Obszar C programu kwota 74 624,00zł,
 6. Obszar D programu kwota 22 647,00zł,
 7. Obszar F programu kwota 3 467,00zł,
 8. na obsługę programu kwota 6 773,00zł,
 9. na promocję programu kwota 1 694,00zł,
 10. na ewaluację programu kwota 1 129,00zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gabriela KotowiczUZASADNIENIE

W związku z podpisaniem Umowy nr ASM/000011/16/D w sprawie realizacji pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w dniu 21 sierpnia 2012 r. zachodzi potrzeba przyjęcia i podziału środków w kwocie 235 333,00zł na realizację zadań związanych z rehabilitacją społeczną osób niepełnosprawnych w Powiecie Gryfińskim w 2012 r.

Mając na uwadze podpisanie w/w umowy wnioskuję o podjęcie uchwały i podział środków w następujący sposób:

 1. Obszar A programu kwota 23 121,00zł
 2. Obszar B1 programu kwota 53 810,00zł
 3. Obszar B2 programu kwota 28 068,00zł
 4. Obszar B3 programu kwota 20 000,00zł
 5. Obszar C programu kwota 74 624,00zł
 6. Obszar D programu kwota 22 647,00zł
 7. Obszar F programu kwota 3 467,00zł
 8. na obsługę programu kwota 6 773,00zł
 9. na promocję programu kwota 1 694,00zł
 10. na ewaluację programu kwota 1 129,00zł

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
mgr Marianna Kołodziejska-Nowicka

data opublikowania: 2012-10-02 11:21:59
data ostatniej aktualizacji: 2012-10-02 11:21:59

Strona odwiedzona 378 razy
Inf. przygotowana przez: Edyta Rybacka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.