Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

XVIII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XVIII/143/2012 z dnia 2012-11-29

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego

Na podstawie § 2 Uchwały Rady Powiatu w Gryfinie Nr XV/173/2008 z dnia 31 stycznia 2008r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania oraz wydzierżawiania lub wynajmowania i użyczania nieruchomości lub ich części stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 31, poz. 586), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym oznaczonej nr działki 138 o powierzchni 391m2, nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr działki 194/1 o powierzchni 911 m2 oraz udziału do 25/100 części w nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr działki 194/4 o powierzchni 81m2, stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, położonych w obrębie 2, miasta Chojna.
 2. Załącznikiem do niniejszej uchwały jest mapa ewidencyjna, określająca granice działek przeznaczonych do sprzedaży.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gabriela KotowiczUZASADNIENIE

Nieruchomość zabudowana budynkiem gospodarczym oznaczona nr działki 138 o pow. 391 m2, nieruchomość niezabudowana oznaczona nr działki 194/1 o pow. 911 m2 oraz udział do 25/100 części w nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr działki 194/4 o pow. 81 m2, położone w obrębie 2 miasta Chojna, stanowią własność Powiatu Gryfińskiego i znajdują się w trwałym zarządzie Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Chojnie.

Dyrektor SOSW w Chojnie wystąpił z wnioskiem o wygaszenie trwałego zarządu nad nieruchomościami, gdyż stały się one zbędne na cel określony w decyzji o ustanowieniu trwałego zarządu. Trwały zarząd zostanie wygaszony po ustaleniu nabywcy nieruchomości.

Przedmiotowe nieruchomości leżą na terenie, dla którego plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego utracił ważność. Teren na którym znajdują się w/w działki znajduje się w strefie starego miasta w obrębie murów obronnych i jest wpisany do rejestru zabytków pod pozycją nr 76. Zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami, sprzedaż nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków wymaga pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami oraz uchwały Rady Powiatu w Gryfinie Nr XV/173/2008 z dnia 31 stycznia 2008r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania oraz wydzierżawiania lub wynajmowania i użyczania nieruchomości lub ich części stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, sprzedaż nieruchomości wymaga zgody Rady Powiatu w Gryfinie.

Mając powyższe na uwadze, przyjęcie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, jest uzasadnione.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego
mgr Lucyna Zawierucha


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2012-12-04 09:51:35
data ostatniej aktualizacji: 2012-12-04 09:51:35

Strona odwiedzona 520 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.