Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

XVIII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XVIII/148/2012 z dnia 2012-11-29

w sprawie przekształcenia Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie w Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie

Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. i, oraz art. 12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23 poz. 220 Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 167 poz.1759, z 2006r. Nr 173 poz.1218, z 2007r. Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009r. Nr 92 poz. 753, Nr 157 poz. 1241, z 2010r. Nr 28 poz.142 i poz.146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011r. Nr 21 poz. 113, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281, z 2012r. Nr 149 poz.887), art. 180 pkt. 8 oraz art. 230 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 149 poz. 887, z 2011r. Nr 288 poz. 1690, z 2012 poz. 579), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240, zmiany: Dz.U. z 2010r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726, Dz.U. z 2011r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Z dniem 1 stycznia 2013 r. przekształca się powiatową jednostkę organizacyjną działającą w formie jednostki budżetowej pn. Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza w Chojnie w ten sposób, że tworzy się Centrum Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Chojnie oraz wyodrębnia się następujące placówki opiekuńczo- wychowawcze:

 1. Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą nr 1 przy ul. Podmurze 4a w Chojnie,
 2. Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą nr 2 przy ul. Żółkiewskiego 5 w Chojnie,
 3. Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą nr 3 przy ul. Dworcowej 3 w Trzcińsku Zdroju.

§ 2. Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie nadaje się statut w brzmieniu jak w załączniku do uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gabriela KotowiczUZASADNIENIE

Zgodnie z art. 229 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wielofunkcyjna placówka opiekuńczo-wychowawcza z dniem 1 stycznia 2013r. staje się placówką opiekuńczo-wychowawczą.

Obecnie w placówce w Trzcińsku Zdroju przebywa 27 wychowanków, z czego 4 z innych powiatów, w placówce w Chojnie jest 29 wychowanków, w tym 17 z innych powiatów, natomiast w grupie usamodzielnienia jest 13 wychowanków, w tym 3 z innych powiatów. Ze względu na liczbę dzieci przebywających obecnie w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie zachodzi potrzeba jej przekształcenia w trzy placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Art. 180 pkt. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej daje możliwość funkcjonowania na terenie powiatu jednostki organizacyjnej, która zapewniałaby wspólną obsługę ekonomiczno-administracyjną i organizacyjną prowadzonych placówek opiekuńczo-wychowawczych.

W związku z powyższym zasadnym jest przekształcenie powiatowej jednostki organizacyjnej działającej w formie wielofunkcyjnej placówki opiekuńczo-wychowawczej w powiatową jednostkę organizacyjną pn. Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie, w ramach której działałyby wyodrębnione placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Dyrektor Wielofunkcyjnej Placówki
Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie
mgr Róża Kozieł


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2012-12-04 09:55:29
data ostatniej aktualizacji: 2012-12-04 09:55:29

Strona odwiedzona 752 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.