Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

XIX sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XIX/149/2012 z dnia 2012-12-20

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/138/2012 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 27.09.2012 r. w sprawie przyjęcia i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu: "Aktywny samorząd" w 2012r.

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214,poz. 1806, Nr 153, poz. 1271; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 92 poz.753, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 Nr 21 , poz. 113, Nr 217, poz.1281, Nr 149, poz. 887) oraz art. 48 ust 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721, Nr 171 poz.1016, Nr 209 poz.1243 i 1244, Nr 226 poz. 1475, Nr 291 poz. 1707; z 2012 r. poz. 986), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1. W § 1 Uchwały Nr XVI/138/2012 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 27.09.2012 r. w sprawie przyjęcia i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu: "Aktywny samorząd" w 2012r. dodaje się pkt. 11 w brzmieniu : "Obszar E programu kwota 1312,50zł"

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gabriela KotowiczUZASADNIENIE

W związku z podpisaniem aneksu nr 01/12 do Umowy nr ASM/000011/16/D z dnia 21 sierpnia 2012 r. w sprawie realizacji pilotażowego programu "Aktywny samorząd" zachodzi potrzeba rozszerzenia podziału środków w obszarze E o kwotę 1 312,50zł.

Obszar E obejmuje dofinansowanie kosztów uzyskania przez osoby niepełnosprawne prawa jazdy. zgodnie z Umową nr ASM/000011/16/D z dnia 21 sierpnia 2012 r. powyższy obszar nie był przedmiotem dofinansowania. Program "Aktywny samorząd" jest finansowany ze środków PFRON.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
mgr Marianna Kołodziejska-Nowicka

data opublikowania: 2012-12-24 09:12:31
data ostatniej aktualizacji: 2012-12-24 09:12:31

Strona odwiedzona 312 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.