Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

XX sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XX/162/2013 z dnia 2013-01-23

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz.1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 1 517 142,78 zł
z tytułu realizacji zadań własnych:
dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 1 517 142,78 zł
rozdział 85395-Pozostała działalność - 1 517 142,78 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 1 517 142,78 zł
z tytułu realizacji zadań własnych:
dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 1 517 142,78 zł
rozdział 85395- Pozostała działalność - 1 517 142,78 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gabriela KotowiczUZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się ze względu na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów Powiatu o 1 517 142,78 zł (środki z Europejskiego Funduszu Społecznego) oraz zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o 927 120,42 zł (dotacje dla gmin biorących udział w projekcie partnerskim) i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie o 590 022,36 zł, w związku z realizacją Projektu systemowego "Minimalizacja wykluczenia społecznego w Powiecie Gryfińskim".

Skarbnik Powiatu
dr Izabela Świderek


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2013-01-25 12:43:52
data ostatniej aktualizacji: 2013-01-25 12:43:52

Strona odwiedzona 475 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.