Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

XXI sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXI/163/2013 z dnia 2013-02-21

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 1 do porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Gryfińskim a Gminą Gryfino w sprawie przekazania Gminie Gryfino zadania własnego w zakresie prowadzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 z siedzibą w Gryfinie przy ul. Niepodległości 16

Na podstawie art.12 pkt 8h ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1592 z późn. zm. 1) w związku z uchwałą Rady Powiatu Nr XVI/184/2008 z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Gminie Gryfino zadania własnego w zakresie prowadzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 z siedzibą w Gryfinie przy ul. Niepodległości 16, Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie przez Powiat Gryfiński aneksu nr 1 do porozumienia zawartego w dniu 29 lutego 2008 r. pomiędzy Powiatem Gryfińskim a Gminą Gryfino w sprawie przekazania Gminie Gryfino zadania własnego w zakresie prowadzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 z siedzibą w Gryfinie przy ul. Niepodległości 16, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2. Uchyla się uchwałę nr VII/59/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 1 do porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Gryfińskim a Gminą Gryfino w sprawie przekazania Gminie Gryfino zadania własnego w zakresie prowadzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 z siedzibą w Gryfinie przy ul. Niepodległości 16.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gabriela Kotowicz


1 Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271; z 2003 r. Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055; z 2007 r. Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 92 poz. 753, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675; z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281;UZASADNIENIE

Zmiana zapisów porozumienia związana była z wnioskiem Gminy Gryfino (znak: BMP.PI-702-06/ZSO-porozumienie/01/2011) w sprawie przekazania dotacji z budżetu Powiatu Gryfińskiego z przeznaczeniem na docieplenie oraz zmianę kolorystyki budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Gryfinie.

Rada Powiatu - uchwałą nr VII/59/2011 z dnia 25 sierpnia 2011 r. - wyraziła zgodę na zawarcie aneksu nr 1 do porozumienia. W aneksie dokonano zmiany zapisów § 5, który określał kwoty i zasady udzielenia dotacji celowej dla Gminy w latach 2011-2012 na termomodernizację gminnych budynków szkolnych, w tym przekazanego do prowadzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Gryfinie. Druga zaproponowana zmiana do porozumienia dotyczyła treści zapisu § 6 poprzez dookreślenie daty wybudowania sali gimnastycznej tj. do roku 2015. Ostatecznie Gmina Gryfino nie podpisała aneksu nr 1 do zawartego porozumienia.

Sporządzony ponownie aneks wiąże się z kolejnym pismem Gminy Gryfino (znak: BWS.4424.60.2012 ) tym razem zawiadamiającym Zarząd Powiatu o zamiarze likwidacji z dniem 31 sierpnia 2013 r. I liceum Profilowanego w Gryfinie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie.

Ponieważ, przekazane Gminie zadanie obejmowało prowadzenie dwóch szkół wchodzących w skład Zespołu tj.

 1. I Liceum Ogólnokształcącego im. Aleksandra Omieczyńskiego oraz
 2. I Liceum Profilowanego

zasadne jest wprowadzenie zmian do porozumienia, poprzez wykreślenie zapisu w § 1 ust. 1 pkt 2, dotyczącego liceum profilowanego.

Ponadto, aby można było zrealizować prawidłowo porozumienie, uzasadniona jest zmiana zapisu w § 6 ust. 1, która dookreśla datę wybudowania sali gimnastycznej do roku 2015.

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
mgr Elżbieta Lorenowicz-Bień


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2013-02-22 11:00:27
data ostatniej aktualizacji: 2013-02-22 11:00:27

Strona odwiedzona 507 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.