Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

XXI sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXI/164/2013 z dnia 2013-02-21

w sprawie wyrażenia zgody na likwidację I Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie przy ul. Niepodległości 16

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm. 1) oraz art. 59 ust. 1 i 2 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm. 2) w związku z uchwałą nr XVI/184/2008 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Gminie Gryfino zadania własnego w zakresie prowadzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 z siedzibą w Gryfinie przy ul. Niepodległości 16 oraz uchwałą nr XX/183/12 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zamiaru likwidacji z dniem 31 sierpnia 2013 r. I Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie, Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na likwidację z dniem 31 sierpnia 2013 r. I Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie przy ul. Niepodległości 16.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gabriela Kotowicz


1 Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271; z 2003 r. Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055; z 2007 r. Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 92 poz. 753, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675; z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281;

2 Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2004 r. Nr 273 poz. 2703, Nr 281 poz. 2781; Dz. U. z 2005 r. Nr 17 poz. 141, Nr 94 poz. 788, Nr 122 poz. 1020, Nr 131 poz. 1091, Nr 167 poz. 1400, Nr 249 poz. 2104; Dz. U. z 2006 r. Nr 144 poz. 1043, Nr 208 poz. 1532, Nr 227 poz. 1658; Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz. 273, Nr 80 poz. 542, Nr 115 poz. 791, Nr 120 poz. 818, Nr 180 poz. 1280, Nr 181 poz. 1292; Dz. U. z 2008 r. Nr 70 poz. 416, Nr 145 poz. 917, Nr 216 poz. 1370, Nr 235 poz. 1618; Dz. U. z 2009 r. Nr 6 poz. 33, Nr 31 poz. 206, Nr 56 poz. 458, Nr 157 poz. 1241, Nr 219 poz. 1705; Dz. U. z 2010 r. Nr 44 poz. 250, Nr 54 poz. 320, Nr 127 poz. 857, Nr 148 poz. 991; Dz. U. z 2011 r. Nr 106 poz. 622, Nr 112 poz. 654, Nr 205 poz. 1206, Nr 149 poz. 887, Nr 139 poz. 814; Dz. U. z 2012 r. poz. 941, poz. 979;UZASADNIENIE

Konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały wynika z faktu, iż Gmina Gryfino - której Powiat Gryfiński uchwałą nr XVI/184/2008 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 21 lutego 2008 r. przekazał prowadzenie szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Gryfinie (obecna nazwa: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie) - musi zlikwidować liceum profilowane. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 205, poz. 1206), nowa struktura szkolnictwa ponadgimnazjalnego nie przewiduje funkcjonowania tego typu szkoły.

Czynnością prawną, która rozpoczęła procedurę likwidacji I Liceum Profilowanego była podjęta uchwała intencyjna - uchwała nr XX/183/12 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zamiaru likwidacji z dniem 31 sierpnia 2013 r. I Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie - którą Gmina przesłała Zarządowi Powiatu.

Do szkoły tej nie uczęszczają żadni uczniowie - stąd zamiar jej likwidacji z dniem 31 sierpnia 2013 r.

Z uwagi na fakt, iż Powiat przekazał Gminie zadanie własne w zakresie prowadzenia szkół wchodzących w skład obecnego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie:

 1. I Liceum Ogólnokształcącego im. Aleksandra Omieczyńskiego oraz
 2. I Liceum Profilowanego

zachodzi konieczność uzyskania przez Gminę zgody na likwidację I Liceum Profilowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, która przekazała to zadanie, tj. przez Powiat Gryfiński.

W związku z powyższym, podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
mgr Elżbieta Lorenowicz-Bień

data opublikowania: 2013-02-22 11:00:27
data ostatniej aktualizacji: 2013-02-22 11:00:27

Strona odwiedzona 431 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.