Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

XXIII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXIII/175/2013 z dnia 2013-04-25

w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Gryfińskim za rok 2012.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( t.j.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1592, zm.: Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 28, poz. 142, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 i z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz. 1281) w związku z art. 16a ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 182) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Przyjmuje się ocenę zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Gryfińskiego za rok 2012 w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej, w tym w szczególności w oparciu o infrastrukturę, kadrę, działanie organizacji pozarządowych i nakłady finansowe na zadania pomocy społecznej.
 2. Ocena, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gabriela KotowiczUZASADNIENIE

Zgodnie z art. 16a ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( tj. Dz. U. z 2013r. poz. 182) organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego przedstawia w terminie do 30 kwietnia odpowiednio radzie gminy, radzie powiatu ocenę zasobów pomocy społecznej przygotowaną w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
mgr Marianna Kołodziejska-Nowicka


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2013-04-29 13:24:02
data ostatniej aktualizacji: 2013-04-29 13:24:02

Strona odwiedzona 457 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.