Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

XXIV sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXIV/179/2013 z dnia 2013-05-23

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w roku 2012 Lokalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011 -2015

Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.; Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 127; Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1586; Dz. U. 2004 r. Nr 102 poz. 1055; Dz. U. z 2007 r. Nr 173 poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 92 poz. 753 Nr 157 poz. 1241; Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 142 Nr 28 poz. 146 Nr 106 poz. 675 Nr 40 poz. 230; Dz. U. z 2011 r. Nr 21 poz. 113 Nr 217 poz. 1281 Nr 149 poz. 887), w związku z art. 2 ust 4 pkt 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tekst jednolity Dz .U. z 2011 Nr 231 poz. 1375 z zm.; Dz. U. z 2011 Nr 122 poz. 696), oraz pkt 4 załącznika do uchwały Nr VIII/70/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011 - 2015, Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z realizacji w roku 2012 Lokalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011 - 2015, stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gabriela KotowiczUZASADNIENIE

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego - ochronę zdrowia psychicznego zapewniają organy administracji rządowej i samorządowej oraz instytucje do tego powołane.

Na postawie § 5 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego podmioty realizujące Program przesyłają ministrowi właściwemu do spraw zdrowia lub wskazanemu przez niego podmiotowi, w terminie do dnia 15 maja, roczne sprawozdanie z wykonania zadań objętych harmonogramem.

W związku z powyższym przedkłada się niniejsze sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w roku 2012 na terenie Powiatu Gryfińskiego.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomości i Nadzoru Właścicielskiego
mgr Lucyna Zawierucha


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2013-05-27 13:13:25
data ostatniej aktualizacji: 2013-05-27 13:13:25

Strona odwiedzona 286 razy
Inf. przygotowana przez: Edyta Rybacka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.