Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

XXV sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXV/184/2013 z dnia 2013-06-24

zmieniająca uchwałę nr XXIII/172/2013 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia dotacji z przeznaczeniem na realizowane w 2013 roku prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Gryfińskiego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 595) oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 z późn. zm. 1) w związku z § 4 ust. 1 załącznika nr 1 do uchwały nr V/35/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Gryfińskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 1 lipca 2011 r. Nr 76 poz. 1434), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały nr XXIII/172/2013 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia dotacji z przeznaczeniem na realizowane w 2013 roku prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Gryfińskiego, zmienia się zapis w poz. 1 tabeli, w następujący sposób:

Lp.WnioskodawcaZakres rzeczowy prac lub robótKwota dotacji
1.Parafia Rzymskokatolicka pw. Ducha Świętego w MoryniuRemont zegara wieżowego kościoła pw. Ducha Świętego w Moryniu35 000,00 zł

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96 poz. 959, Nr 238 poz. 2390; z 2006 r. Nr 50 poz. 362, Nr 126 poz. 875; z 2007 r. Nr 192 poz. 1394; z 2009 r. Nr 31 poz. 206, Nr 97 poz. 804; z 2010 r. Nr 75 poz. 474, Nr 130 poz. 871;

Przewodniczący Rady
Gabriela KotowiczUZASADNIENIE

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy o samorządzie powiatowym do zadań publicznych powiatu o charakterze ponadgminnym należy ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

Uchwałą nr XXIII/172/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia dotacji z przeznaczeniem na realizowane w 2013 roku prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Gryfińskiego, Rada Powiatu udzieliła dotacji w wysokości 35 000 zł Parafii Rzymskokatolickiej pw. Ducha Świętego w Moryniu na dofinansowanie zadania pn. "Renowacja elewacji kościoła parafialnego w Moryniu"

Pismem z dnia 10 czerwca 2013 r. Beneficjent zwrócił się z wnioskiem o zmianę przeznaczenia dotacji. Beneficjent oświadczył, że na wykonanie ww. zadania otrzymał od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego środki w pełnej wysokości. W związku z tym chciałby zmienić przeznaczenie otrzymanej dotacji i przeznaczyć kwotę 35 000 zł na kolejny etap prac konserwatorskich wykazanych w projekcie budowlanym remontu kościoła pw. Ducha Świętego w Moryniu pn. "Remont zegara wieżowego kościoła pw. Ducha Świętego w Moryniu".

Ponieważ, zgodnie z kompetencjami, Rada Powiatu udziela dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Gryfińskiego, aby zmienić przeznaczenie dotacji konieczne jest przyjęcie przez Radę uchwały zmieniającej.

Zważając na powyższe podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
mgr Elżbieta Lorenowicz-Bień

data opublikowania: 2013-06-27 11:56:35
data ostatniej aktualizacji: 2013-06-27 11:56:35

Strona odwiedzona 448 razy
Inf. przygotowana przez: Edyta Rybacka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.