Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

XXV sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXV/190/2013 z dnia 2013-06-24

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Gryfińskiego

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z późn. zm.; Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055; Dz. U. z 2007 r. Nr 173 poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 92 poz. 753, Nr 157 poz. 1241; Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230; Dz. U. z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281, Nr 149 poz. 887), w związku z art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (jednolity tekst Dz. U. z 2008 r. Nr 45 poz. 271, z późn. zm.; Dz. U. z 2012 r. poz. 1342, poz. 1544), po zasięgnięciu opinii Burmistrzów i Wójtów miast i gmin wchodzących w skład Powiatu Gryfińskiego oraz Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Szczecinie, Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1.

 1. Ustala się rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Gryfińskiego, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
 2. W celu dostosowania do potrzeb ludności i zapewnienia dostępności świadczeń aptek również w porze nocnej oraz w niedziele, w święta i dni wolne od pracy pełnią one dyżury zgodnie z ustalonym na każdy kwartał harmonogramem.
 3. Z obowiązku dyżurowania wyłączona jest Apteka "Rosa Canina" w Baniach, zlokalizowana przy ulicy Grunwaldzkiej 1.
 4. Dyżury aptek "Millenium" przy ul. Sikorskiego 3 i "Aspirynka" przy ul. Kościuszki 3 z Chojny, realizowane będą przez aptekę "Rodzinna" przy ul. Piastów 8 w Chojnie.
 5. W przypadku, gdy niemożliwe będzie sprawowanie dyżuru przez aptekę wskazaną w harmonogramie, kierownictwo apteki zobowiązane jest do zapewnienia zastępstwa innej apteki i poinformowania o tej zmianie, z odpowiednim wyprzedzeniem Zarządu Powiatu w Gryfinie oraz kierowników wszystkich aptek objętych harmonogramem dyżurów dla danej apteki.
 6. Informacje o dyżurach aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Gryfińskiego oraz o ewentualnych zmianach dyżurów będą podawane do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie w każdej aptece w miejscu dostępnym i widocznym dla miejscowej ludności oraz dodatkowo opublikowane na stronie internetowej Powiatu Gryfińskiego.

§ 2. Harmonogram, o którym mowa w § 1 ust.2 ustalają pomiędzy sobą na okres kwartału:

 1. Kierownicy aptek - dla aptek z miejscowości: Cedynia, Chojna, Mieszkowice, Moryń i Trzcińsko-Zdrój. Apteki pełnią dyżury liczone od poniedziałku do niedzieli w godzinach:
  • w dni powszednie i sobotę: do godziny 22.00
  • w niedziele i święta: 14.00 - 22.00
 2. Kierownicy aptek - dla aptek z terenu miasta Gryfino. Apteki pełnią dyżury całodobowe w godzinach:
 3. w dni powszednie i sobotę: po zamknięciu apteki do godziny 8.00 dnia następnego
 4. w niedziele i święta: od godziny 8.00 do godziny 800 dnia następnego.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr 532/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie, z dnia 8 grudnia 2008 r., w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na trenie Powiatu Gryfińskiego

§ 4. Wykonie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady
Gabriela KotowiczUZASADNIENIE

W związku ze zmianą organu stanowiącego o rozkładzie godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz z rozpoczęciem działalności przez nowo otwarte apteki w Gryfinie i Mieszkowicach oraz przez zmianę siedziby niektórych aptek na terenie Powiatu Gryfińskiego zasadnym staję się wprowadzenie zmian w rozkładzie prac dyżurów aptek ogólnodostępnych poprzez Uchwałę Rady Powiatu po zasięgnięciu opinii Wójtów i Burmistrzów z terenu Powiatu Gryfińskiego oraz samorządu aptekarskiego - Zachodniopomorskiej Izby Aptekarskiej.

Ponadto zgodnie z art. 94 ustawy prawo farmaceutyczne rozkład godzin prac aptek ogólnodostępnych powinien być dostosowany do potrzeb ludności i zapewnić dostępność świadczeń również w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego
mgr Lucyna Zawierucha


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2013-06-27 12:23:51
data ostatniej aktualizacji: 2013-06-27 12:23:51

Strona odwiedzona 338 razy
Inf. przygotowana przez: Edyta Rybacka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.