Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

XXV sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXV/191/2013 z dnia 2013-06-24

w sprawie przystąpienia z Powiatem Pyrzyckim do projektu pod nazwą: "Usprawnienie zarządzania energią poprzez termomodernizację obiektów: budynki A, B i C Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pyrzycach oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie"

Na podstawie art. 6 ust. 1 i art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j: Dz. U. z 2013r., poz. 595), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie z Powiatem Pyrzyckim do konkursu ogłoszonego przez NFOŚiGW w celu wspólnej realizacji projektu pod nazwą: "Usprawnienie zarządzania energią poprzez termomodernizację obiektów: budynki A, B i C Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pyrzycach oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie" oraz aprobuje się umowę partnerską w powyższej sprawie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gabriela KotowiczUZASADNIENIE

Komendant PPSP w Gryfinie wystąpił z propozycją wspólnego przystąpienia do konkursu z Powiatem Pyrzyckim z programu NFOŚiGW p.t. System zielonych inwestycji (Część 5) Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych - termomodernizacja straży pożarnej. Nieruchomość, która miałaby zostać objęta projektem stanowi własność Skarbu Państwa w trwałym zarządzie PPSP w Gryfinie. Przystąpienie przez Komendę PPSP w Gryfinie wymagało podpisania przez Zarząd Powiatu w Gryfinie umowy partnerskiej. Zgodnie z niniejszą umową Powiat Pyrzycki będzie Liderem Projektu, a Powiat Gryfiński Partnerem.

Z uwagi na fakt, że wniosek w powyższej sprawie został złożony przez Komendanta PPSP w Gryfinie w dniu 03 czerwca 2013r., a obustronnie podpisana umowa partnerska będąca warunkiem przystąpienia do konkursu ogłoszonego przez NFOŚiGW, musiała zostać dostarczona do Warszawy najpóźniej w terminie do dnia 07 czerwca 2013r., Zarząd Powiatu w Gryfinie podpisał niniejszą umowę w dniu 06 czerwca 2013r.

Komenda PPSP w Gryfinie będzie realizatorem przedmiotowego projektu, w ramach którego w obiekcie znajdującym się w trwałym zarządzie Komendy zostaną m.in. docieplone stropodachy i posadzki oraz wymieniona zostanie stolarka okienna i drzwiowa. Projekt przewiduje poniesienie wydatków w wysokości ok. 530 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie prac w obiekcie Komendy PPSP w Gryfinie.

Brak podpisania przez Zarząd Powiatu w Gryfinie powyższej umowy partnerskiej z Powiatem Pyrzyckim uniemożliwiłoby uczestniczenie Komendy PPSP w Gryfinie w powyższym projekcie, a tym samym przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych w celu dostosowania obiektu do obowiązujących wymogów technicznych.

Mając powyższe na uwadze, zasadne jest wyrażenie zgody na przystąpienie z Powiatem Pyrzyckim do konkursu ogłoszonego przez NFOŚiGW w celu realizacji projektu pod nazwą: "Usprawnienie zarządzania energią poprzez termomodernizację obiektów: budynki A, B i C Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pyrzycach oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie" oraz zaaprobowanie umowy partnerskiej w powyższej sprawie.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego
mgr Lucyna Zawierucha

data opublikowania: 2013-06-27 12:29:27
data ostatniej aktualizacji: 2013-06-27 12:29:27

Strona odwiedzona 345 razy
Inf. przygotowana przez: Edyta Rybacka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.