Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

XXVI sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXVI/199/2013 z dnia 2013-08-29

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczeń w budynku przy ul. Sprzymierzonych 9 w Gryfinie, której przedmiotem jest część tej samej nieruchomości

Na podstawie § 4 Uchwały Rady Powiatu w Gryfinie Nr XV/173/2008 z dnia 31 stycznia 2008r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania oraz wydzierżawiania lub wynajmowania i użyczania nieruchomości lub ich części stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 31, poz. 586), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie na okres 1 roku kolejnej umowy najmu 4 pomieszczeń biurowych na parterze o łącznej powierzchni użytkowej 59,06 m2 oraz 1 pomieszczenia w piwnicy z przeznaczeniem na archiwum o powierzchni użytkowej 38,64 m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych nieruchomości zabudowanej, oznaczonej numerem działki 158 o pow. 0,0374 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym 3 miasta Gryfino, przy ul. Sprzymierzonych 9, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gabriela KotowiczUZASADNIENIE

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, na podstawie umowy najmu z dnia 18 sierpnia 2010r., użytkuje 4 pomieszczenia biurowe na parterze oraz 1 pomieszczenie w piwnicy z przeznaczeniem na archiwum, znajdujące się w budynku przy ul. Sprzymierzonych 9 w Gryfinie.
Niniejsza umowa najmu została zawarta na czas określony do 3 lat, od dnia 01 sierpnia 2010r. do dnia 31 lipca 2013r. Czynsz najmu z tytułu zajmowanych pomieszczeń wynosi 553,75 zł brutto miesięcznie, natomiast koszty utrzymania 562,74 zł brutto miesięcznie. Z uwagi na upływający termin obowiązywania umowy oraz brak możliwości zmiany lokalizacji siedziby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, wystąpiono z wnioskiem o przedłużenie umowy najmu na okres 1 roku, od dnia 01 sierpnia 2013r. do dnia 31 lipca 2014r.
Stosownie do § 4 uchwały Rady Powiatu w Gryfinie Nr XV/173/2008 z dnia 31 stycznia 2008r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania oraz wydzierżawiania lub wynajmowania i użyczania nieruchomości lub ich części stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, w przypadku gdy po umowie zawartej na czas oznaczony nie przekraczający 3 lat, strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość, wymagana jest zgoda Rady Powiatu w Gryfinie.
Mając powyższe na uwadze, zasadne jest wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres 1 roku.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego
mgr Lucyna Zawierucha

data opublikowania: 2013-08-30 15:00:59
data ostatniej aktualizacji: 2013-08-30 15:00:59

Strona odwiedzona 336 razy
Inf. przygotowana przez: Edyta Rybacka
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.