Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

XXVI sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXVI/200/2013 z dnia 2013-08-29

w sprawie powierzenia Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad zadania zarządzania ulicą Pomorską w Gryfinie

Na podstawie art. 5 ust. 1 i art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. Nr 595) oraz art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. Nr 260 oraz Nr 843) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§1. Wyraża się wolę powierzenia Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad zadania zarządzania ulicą Pomorską w Gryfinie.

§2. Powierzenie zadania, o którym mowa w §1, nastąpi na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu w Gryfinie a Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, regulującego w szczególności zakres działania i wzajemne rozliczenia finansowe.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gabriela KotowiczUZASADNIENIE

W związku z planowanym wspólnym remontem nawierzchni ulicy Pomorskiej w Gryfinie Strony uzgodniły, że inwestorem wiodącym będzie Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Zgodnie z obowiązującym prawem inwestycja może być realizowana przez innego zarządcę, po uprzednim powierzeniu zadania przez ustawowego zarządcę drogi. Do właściwości rady powiatu należy podejmowanie uchwał w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych.

Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami
inż. Arkadiusz Durma

data opublikowania: 2013-08-30 15:02:01
data ostatniej aktualizacji: 2013-08-30 15:02:01

Strona odwiedzona 412 razy
Inf. przygotowana przez: Edyta Rybacka
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.