Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

XXVI sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXVI/201/2013 z dnia 2013-08-29

w sprawie przesunięcia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych między zadaniami realizowanymi w 2013 r.

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 595) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan wydatków ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania rehabilitacji społecznej realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w 2013 r. w następujący sposób:

 1. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się - o kwotę 34 040,04 zł,
 2. Usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika - o kwotę 4 000,00 zł,
 3. Dofinansowanie sportu, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych - o kwotę 434,90 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania rehabilitacji społecznej realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w 2013 r. w następujący sposób:

 1. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów - o kwotę 38 474,94 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gabriela KotowiczUZASADNIENIE

W związku z informacją otrzymaną od Zarządu PFRON, że w bieżącym roku nie będzie kolejnej, zapowiadanej transzy środków, przyznanych algorytmem Powiatowi Gryfińskiemu w 2013 r., zachodzi potrzeba przesunięcia niewykorzystanych środków między zadaniami. Po analizie półrocznej wykorzystania środków PFRON, proponuje się wszystkie niewykorzystane środki, przesunąć na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów (w ramach tego zadania dofinansowuje się pieluchomajtki, cewniki, aparaty słuchowe, wózki inwalidzkie, balkoniki, materace przeciwodleżynowe), gdyż tu jest największe zainteresowanie klientów. W chwili obecnej zaległości w przyznawaniu dofinansowań w ramach tego zadania sięgają 18 000,00 zł i stale napływają nowe wnioski. Jedynie na zadania pn. "Usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika" pozostawiono kwotę umożliwiającą przyznanie dofinansowania dla osoby głuchoniemej w wys. 4 000,00 zł (złożony jest jeden wniosek ucznia szkoły średniej). Dokonanie w/w zmian pozwoli na zachowanie ciągłości dofinansowań do końca września 2013 r. Stąd dokonanie przesunięcia jak przewiduje projekt uchwały jest w pełni uzasadnione.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
mgr Marianna Kołodziejska-Nowicka

data opublikowania: 2013-08-30 15:02:01
data ostatniej aktualizacji: 2013-08-30 15:02:01

Strona odwiedzona 396 razy
Inf. przygotowana przez: Edyta Rybacka
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.