Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

XXVII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXVII/204/2013 z dnia 2013-10-01

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia w budynku przy ul. 11 Listopada 16d w Gryfinie, której przedmiotem jest część tej samej nieruchomości

Na podstawie § 4 Uchwały Rady Powiatu w Gryfinie Nr XV/173/2008 z dnia 31 stycznia 2008r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania oraz wydzierżawiania lub wynajmowania i użyczania nieruchomości lub ich części stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 31, poz. 586), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie na okres 5 lat kolejnej umowy najmu pomieszczenia na parterze o powierzchni użytkowej 8,48 m2 z przeznaczeniem na bankomat wraz z udziałem w częściach wspólnych nieruchomości zabudowanej, oznaczonej numerem działki 21/55 o pow. 0,2882 ha, położonej w obrębie 4 miasta Gryfino, przy ul. 11 Listopada 16d, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gabriela KotowiczUZASADNIENIE

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na podstawie umowy najmu z dnia 6 października 2010r., użytkuje pomieszczenie na parterze z przeznaczeniem na bankomat, znajdujące się w budynku przy ul. 11 Listopada 16d w Gryfinie.
Niniejsza umowa najmu została zawarta na czas określony do 3 lat, od dnia 01 października 2010r. do dnia 30 września 2013r. Czynsz najmu z tytułu zajmowanego pomieszczenia wynosi 810,23 zł brutto miesięcznie, natomiast koszty utrzymania 300,00 zł brutto miesięcznie. Z uwagi na upływający termin obowiązywania umowy, Bank PKO BP S.A. wystąpił z wnioskiem o przedłużenie umowy najmu na kolejny 5 letni okres, od dnia 01 października 2013r. do dnia 30 września 2018r.
Stosownie do § 4 uchwały Rady Powiatu w Gryfinie Nr XV/173/2008 z dnia 31 stycznia 2008r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania oraz wydzierżawiania lub wynajmowania i użyczania nieruchomości lub ich części stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, w przypadku gdy po umowie zawartej na czas oznaczony nie przekraczający 3 lat, strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość, wymagana jest zgoda Rady Powiatu w Gryfinie.
Mając powyższe na uwadze, zasadne jest wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres 5 lat.

Z-ca Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego
mgr Anna Nikitińska

data opublikowania: 2013-10-04 15:24:26
data ostatniej aktualizacji: 2013-10-04 15:24:26

Strona odwiedzona 274 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.