Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

XXVII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXVII/205/2013 z dnia 2013-10-01

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie na czas nieoznaczony części nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Łużyckiej w Gryfinie

Na podstawie § 6 ust. 1 Uchwały Rady Powiatu w Gryfinie Nr XV/173/2008 z dnia 31 stycznia 2008r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania oraz wydzierżawiania lub wynajmowania i użyczania nieruchomości lub ich części stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 31, poz. 586), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Wyraża się zgodę na użyczenie na czas nieoznaczony na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie części nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej w obrębie ewidencyjnym 5 miasta Gryfino, przy ul. Łużyckiej, oznaczonej numerem działki 236/2 o pow. 3,2093 ha w udziale do 623/10000 części, na który składają się pomieszczenia na parterze budynku internatu wraz z udziałem w gruncie oraz częściach wspólnych budynku.
 2. Wyraża się zgodę na użyczenie na czas nieoznaczony na rzecz Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gryfinie części nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej w obrębie ewidencyjnym 5 miasta Gryfino, przy ul. Łużyckiej, oznaczonej numerem działki 236/2 o pow. 3,2093 ha w udziale do 623/10000 części, na który składają się pomieszczenia I piętrze oraz mały korytarz na parterze budynku internatu wraz z udziałem w gruncie oraz częściach wspólnych budynku.
 3. Załącznikiem do niniejszej uchwały jest mapa ewidencyjna, określająca granice działki przeznaczonej do użyczenia.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gabriela KotowiczUZASADNIENIE

Nieruchomość oznaczona numerem działki 236/2 o pow. 3,2093 ha, położona w obrębie ewidencyjnym 5 miasta Gryfino, przy ul. Łużyckiej, zabudowana m.in. budynkiem internatu, stanowi własność Powiatu Gryfińskiego w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie w udziale do 8754/10000 części.
Budynek internatu wykorzystywany jest w części na potrzeby Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie oraz Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gryfinie.
Budynek internatu został dostosowany do potrzeb prowadzonej przez jednostki organizacyjne Powiatu działalności statutowej (wyremontowano dwie kondygnacje budynku oraz wyposażono budynek w windę). Początkowo PCPR zajmowało tylko część pomieszczeń na parterze, a PPP pomieszczenia na I piętrze oraz parterze. W chwili obecnej, po zakończeniu wszystkich niezbędnych prac, zarówno PCPR, jak i PPP zajmują wyznaczone docelowo dla tych jednostek pomieszczenia, tj. PCPR w Gryfinie zajmuje pomieszczenia znajdujące się na parterze budynku internatu, natomiast PPP w Gryfinie zajmuje pomieszczenia znajdujące się na I piętrze oraz mały korytarz na parterze budynku internatu. Pozostałe pomieszczenia zajmuje Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie. Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, tj. ostateczne rozdysponowanie pomieszczeń znajdujących się w budynku internatu pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Powiatu, niezbędne jest uregulowanie sposobu użytkowania tych pomieszczeń poprzez przekazanie w użyczenie na czas nieoznaczony części nieruchomości na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie oraz Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gryfinie, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej jednostek.
Stosownie do § 6 ust. 1 uchwały Rady Powiatu w Gryfinie Nr XV/173/2008 z dnia 31 stycznia 2008r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania oraz wydzierżawiania lub wynajmowania i użyczania nieruchomości lub ich części stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, użyczenie nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony wymaga zgody Rady Powiatu w Gryfinie.
Mając powyższe na uwadze, zasadne jest wyrażenie zgody na użyczenie na czas nieoznaczony części przedmiotowej nieruchomości zabudowanej na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie oraz Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gryfinie, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej jednostek.

Z-ca Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego
mgr Anna Nikitińska


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2013-10-04 15:25:16
data ostatniej aktualizacji: 2013-10-04 15:25:16

Strona odwiedzona 399 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.