Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

XXVII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXVII/206/2013 z dnia 2013-10-01

w sprawie pozbawienia odcinków dróg kategorii dróg powiatowych poprzez wyłączenie z użytkowania

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 595; zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 645) oraz art. 10 ust. 1, 2 i 3, w związku z art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 260; zm. Dz.U. z 2013 r., poz. 843), w porozumieniu z Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego wyrażonym Uchwałą Nr 1564/13 z dnia 25 września 2013 r., po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu w Myśliborzu, Zarządu Powiatu w Policach, Zarządu Powiatu Pyrzyckiego, Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim, Prezydenta Miasta Szczecin, Burmistrza Gminy Moryń oraz Burmistrza Gminy Mieszkowice, Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§1.

 1. Pozbawia się część drogi Nr 1425Z Czachów - Żelichów - Stare Łysogórki kategorii drogi powiatowej, poprzez wyłączenie z użytkowania działek Nr 63/4, 88/4, 115/2, 139/3, 160/3, 159/3 oraz 178/4, położonych w obrębie Stare Łysogórki.
 2. Pozbawia się część drogi Nr 1428Z Gozdowice - Moryń kategorii drogi powiatowej, poprzez wyłączenie z użytkowania działek Nr 263 i 264, obręb Bielin, Nr 915, 916 i 918, obręb Przyjezierze II, Nr 731, 732, 733 oraz 734, obręb Stare Łysogórki.

§2. Położenie działek, o których mowa w §1 ust. 1 i 2 oznaczone jest na mapie stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§4. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady
Gabriela KotowiczUZASADNIENIE

Nadleśnictwo Mieszkowice wystąpiło z propozycją przejęcia odcinków dróg powiatowych Nr 1425Z Czachów - Żelichów - Stare Łysogórki oraz Nr 1428Z Gozdowice - Moryń zlokalizowanych na terenie lasów. Przedmiotowe odcinki dróg stanowią pełne enklawy wśród gruntów Nadleśnictwa i mają charakter dróg leśnych. Służą one celom gospodarki leśnej i zgodnie z przepisami ustawy o lasach winny być ewidencyjnie lasem. Po przejęciu nieruchomości Nadleśnictwo planuje poprawę stanu technicznego dróg.

Zgodnie z zapisami ustawy o drogach publicznych pozbawienie drogi kategorii może nastąpić jedynie w sytuacji jednoczesnego zaliczenia drogi do nowej kategorii, z wyjątkiem przypadku wyłączenia drogi z użytkowania.

Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami
inż. Arkadiusz Durma


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2013-10-04 15:25:16
data ostatniej aktualizacji: 2013-10-04 15:25:16

Strona odwiedzona 363 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.