Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

XXVII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXVII/209/2013 z dnia 2013-10-01

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. z Dz.U. 2013 r. poz. 595; zm.: Dz.U. z 2013 r. poz. 645) w związku z art. 190 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (t.j. z Dz.U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190; zm.: Dz.U. z 2011 r. Nr 34, poz. 172) oraz w związku z art. 16 ust. 2a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113; zm.: Dz.U. z 2011 r. Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889; Dz.U. z 2012 r. poz. 1399) - Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Stwierdza się wygaśnięcie mandatu Radnego Wojciecha Konarskiego do Rady Powiatu w Gryfinie, wybranego w okręgu wyborczym nr 3 z listy nr 14 Komitetu Wyborczego Wyborców Inicjatywa Samorządowa, wskutek pisemnego zrzeczenia się mandatu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu w Gryfinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gabriela KotowiczUZASADNIENIE

W dniu 17 września 2013 r. Radny Wojciech Konarski złożył pisemne zrzeczenie się mandatu radnego.
Zgodnie z treścią art. 190 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, stosowanego na podstawie art. 16 ust. 2a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy, wygaśnięcie mandatu radnego wskutek pisemnego zrzeczenia się stwierdza Rada w drodze uchwały, najpóźniej w 3 miesiące od wystąpienia przyczyny wygaśnięcia mandatu. Uchwałę doręcza się niezwłocznie zainteresowanemu i przesyła Wojewodzie Zachodniopomorskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Szczecinie.

Sekretarz Powiatu
mgr Barbara Rawecka

data opublikowania: 2013-10-04 15:26:32
data ostatniej aktualizacji: 2013-10-04 15:26:32

Strona odwiedzona 375 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.