Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

XXVIII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXVIII/213/2013 z dnia 2013-10-24

w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego

Na podstawie art. 85 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 595; zm.: Dz. U. z 2013r., poz. 645) oraz art. 34, 35 i 36 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270; zm.: Dz. U. z 2012r., poz. 1101, poz. 1529), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się o wniesieniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 03 października 2013r., znak: NK.3.4131.525. 2013.AB stwierdzające nieważność uchwały Nr XXVI/199/2013 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczeń w budynku przy ul. Sprzymierzonych 9 w Gryfinie, której przedmiotem jest część tej samej nieruchomości.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gabriela KotowiczUZASADNIENIE

Rada Powiatu w Gryfinie podjęła w dniu 29 sierpnia 2013r. uchwałę Nr XXVI/199/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczeń w budynku przy ul. Sprzymierzonych 9 w Gryfinie, której przedmiotem jest część tej samej nieruchomości.

W odniesieniu do ww. uchwały Wojewoda Zachodniopomorski wszczął postępowanie nadzorcze i stwierdził jej nieważność, wskazując że z uwagi na fakt, iż pomieszczenia, co do których odnosi się kwestionowana uchwała w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy, nie stanowią odrębnych nieruchomości, "kwestia ich dalszej dzierżawy, nie jest objęta reżimem przepisu art. 12 pkt 8 lit. a ustawy o samorządzie powiatowym, co z kolei oznacza, że Rada, podejmując wskazany akt, przekroczyła zakres delegacji ustawowej w nim zawartej, naruszając również w ten sposób uprawnienie organu wykonawczego powiatu do załatwiania oznaczonych spraw z zakresu działania powiatu".

Zgodnie z opinią kancelarii prawnej obsługującej Starostwo Powiatowe w Gryfinie zasadne jest złożenie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego stwierdzające nieważność uchwały Nr XXVI/199/2013 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczeń w budynku przy ul. Sprzymierzonych 9 w Gryfinie, której przedmiotem jest część tej samej nieruchomości.

Mając powyższe na uwadze, zasadne jest wyrażenie zgody na wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie w przedmiotowej sprawie.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego
Mgr Lucyna Zawierucha

data opublikowania: 2013-10-25 14:15:12
data ostatniej aktualizacji: 2013-10-25 14:15:12

Strona odwiedzona 392 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.