Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

XXVIII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXVIII/214/2013 z dnia 2013-10-24

w sprawie przesunięcia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych między zadaniami realizowanymi w 2013r.

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2013 roku, poz. 595) oraz art.35a ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j Dz. U z 2011r. Nr 127 poz.721, Nr 171 poz.1016, Nr 209 poz. 1243 i 1244, Nr 291 poz. 1707; z 2012 r. poz. 986 i 1456; z 2013 r. poz.73 i 675) Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan wydatków ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej realizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie w 2013r na zadanie pn.: "Finansowanie wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych" - o kwotę 2 600,00 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadanie z zakresu rehabilitacji zawodowej realizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie w 2013 r. pn.: "Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych" - o kwotę 2 600,00 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gabriela KotowiczUZASADNIENIE

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie w piśmie z dnia 25.09.2013r zwraca się z prośbą o dokonanie przesunięcia środków PFRON między zadaniami z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Zmiany te wynikają z realnego zapotrzebowania osób niepełnosprawnych na powyższe środki.

Z informacji uzyskanych z PUP wynika, iż wpłynął wniosek od niepełnosprawnej osoby bezrobotnej na sfinansowania kosztów szkolenia. Proponowane w uchwale przesunięcie środków pozwoli ten wniosek zrealizować i w ten sposób pomoże osobie bezrobotnej w podjęciu zatrudnienia.

Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
mgr Marianna Kołodziejska-Nowicka

data opublikowania: 2013-10-25 14:17:39
data ostatniej aktualizacji: 2013-10-25 14:17:39

Strona odwiedzona 292 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.