Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

XXX sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXX/220/2013 z dnia 2013-11-28

w sprawie przesunięcia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych między zadaniami realizowanymi w 2013 r.

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595; zm.: z 2013 r. poz. 645) oraz art.35a ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U z 2011 r. Nr 127 poz.721; ze zm.: z 2011 r. Nr 171 poz.1016, Nr 209 poz. 1243 i 1244, Nr 291 poz. 1707; z 2012 r. poz. 986 i 1456; z 2013 r. poz.73 i 675), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan wydatków ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji społecznej realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w 2013 r. na zadanie pn.: "Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych" - o kwotę 14 621,00 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadanie z zakresu rehabilitacji społecznej realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w 2013 r. pn.: "Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów" - o kwotę 14 621,00 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gabriela KotowiczUZASADNIENIE

W związku z rezygnacją 9 osób z uczestnictwa w przyznanym turnusie rehabilitacyjnym na dzień 08.11.2013 r. pozostała do wykorzystania kwota 14 621,00 zł. Jednocześnie na realizację zadania pn. "Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów" powstały zaległości w realizacji dofinansowań w kwocie 32 378,62 zł dla 84 osób, stąd dokonanie przesunięcia środków jak w projekcie uchwały jest w pełni uzasadnione.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
mgr Marianna Kołodziejska-Nowicka

data opublikowania: 2013-12-03 13:45:23
data ostatniej aktualizacji: 2013-12-03 13:45:23

Strona odwiedzona 355 razy
Inf. przygotowana przez: Edyta Rybacka
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.