Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

XXX sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXX/221/2013 z dnia 2013-11-28

w sprawie zwiększenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu: "Aktywny samorząd" w 2013 r.

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595; zm.: z 2013 r. poz. 645) oraz art. 48 ust 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U z 2011 r. Nr 127 poz.721; ze zm.: z 2011 r. Nr 171 poz.1016, Nr 209 poz. 1243 i 1244, Nr 291 poz. 1707; z 2012 r. poz. 986 i 1456; z 2013 r. poz.73 i 675), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się środki na realizację w 2013 r. zadań określonych w pilotażowym programie "Aktywny samorząd" z podziałem na:

 1. Moduł I - kwota 31 640,16 zł,
 2. Moduł II - kwota 45 638,00 zł,
 3. na obsługę programu - kwota 3 863,91 zł,
 4. na promocję programu - kwota 772,78 zł,
 5. na ewaluację programu - kwota 386,39 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gabriela KotowiczUZASADNIENIE

W związku z podpisaniem Aneksu nr 1 do Umowy nr AS3/000017/16/D w sprawie realizacji pilotażowego programu "Aktywny samorząd" zachodzi potrzeba zwiększenia środków w kwocie 82 301,24 zł na realizację zadań związanych z rehabilitacją społeczną osób niepełnosprawnych w Powiecie Gryfińskim w 2013 r. na następujące zadania:

 1. Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:
  1. Obszar A - likwidacja bariery transportowej:
   1. Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu.
   2. Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kat. B.
  2. Obszar B - likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
   1. Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania.
   2. Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.
  3. Obszar C - likwidacja barier w poruszaniu się:
   1. Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.
   2. Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.
   3. Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne.
   4. Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne.
  4. Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.
 2. Moduł II - Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (dofinansowanie lub refundacja kosztów uzyskania wykształcenia).

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
mgr Marianna Kołodziejska-Nowicka

data opublikowania: 2013-12-03 13:47:00
data ostatniej aktualizacji: 2013-12-03 13:47:00

Strona odwiedzona 387 razy
Inf. przygotowana przez: Edyta Rybacka
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.