Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

XXXI sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXI/225/2013 z dnia 2013-12-19

zmieniająca uchwałę nr XXX/216/2013 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały nr XXX/216/2013 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok wprowadza się następującą zmianę:

 1. § 11 ust. 1 w brzmieniu:
  "Szczegółowe określenie wysokości środków przeznaczonych na realizację programu zawierać będzie uchwała budżetowa Rady Powiatu w Gryfinie na 2014 rok."
  otrzymuje brzmienie:
  "Planowana wysokość środków finansowych na realizację priorytetowych zadań publicznych w 2014 roku wymienionych w § 10 wynosi ogółem 223 000,00 zł.
  Szczegółowe określenie wysokości środków przeznaczonych na realizację programu zawierać będzie uchwała budżetowa Rady Powiatu w Gryfinie na 2014 rok."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gabriela KotowiczUZASADNIENIE

Zgodnie z postanowieniami § 5a ust. 4 pkt 8 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego zawiera w szczególności m.in. wysokość środków planowanych na realizację programu.

W związku z tym w § 11 Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok, doprecyzowany został zapis dotyczący planowanej wysokości środków finansowych na realizację priorytetowych zadań publicznych w 2014 roku.

Zważając na powyższe podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
mgr Elżbieta Lorenowicz-Bień

data opublikowania: 2013-12-20 08:55:02
data ostatniej aktualizacji: 2013-12-20 08:55:02

Strona odwiedzona 262 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.