Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

XXXI sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXI/226/2013 z dnia 2013-12-19

w sprawie przesunięcia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych między zadaniami realizowanymi w 2013 r.

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595; zm.: z 2013 r. poz. 645) oraz art.35a ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U z 2011 r. Nr 127 poz.721; ze zm.: z 2011 r. Nr 171 poz.1016, Nr 209 poz. 1243 i 1244, Nr 291 poz. 1707; z 2012 r. poz. 986 i 1456; z 2013 r. poz.73 i 675), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan wydatków ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie w 2013 r. na zadania:

 1. Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych - o kwotę 1 500,00 zł.
 2. Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych - o kwotę 68,00 zł.
 3. Finansowanie wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych o kwotę - 127,71 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadanie z zakresu rehabilitacji społecznej realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w 2013 r.:

 1. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów - o kwotę 1 695,71 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gabriela KotowiczUZASADNIENIE

W związku z rezygnacją 1 osoby niepełnosprawnej i jej opiekuna z uczestnictwa w przyznanym turnusie rehabilitacyjnym pozostała do wykorzystania kwota 1 500,00 zł. Jednocześnie Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie pismem z dnia 02.12.2013 r. poinformował PCPR w Gryfinie o niewykorzystanych środkach w wysokości 195,71zł i możliwości ich przesunięcia na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej. W chwili obecnej największe zainteresowanie osób niepełnosprawnych jest dofinansowaniem zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów, stąd propozycja przesunięcia niewykorzystanych środków na to zadanie.

Przesunięcie środków, jak zakłada projekt uchwały, pozwoli na sfinansowanie kolejnych oczekujących wniosków z I połowy października, pozostałe wnioski będą rozpatrzone w styczniu 2014r.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
mgr Marianna Kołodziejska-Nowicka

data opublikowania: 2013-12-20 09:02:56
data ostatniej aktualizacji: 2013-12-20 09:02:56

Strona odwiedzona 259 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.