Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

XXXI sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXI/227/2013 z dnia 2013-12-19

w sprawie zwiększenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu "Aktywny samorząd" w 2013 r.

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595; zm.: z 2013 r. poz. 645) oraz art. 48 ust 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, Nr 171 poz. 1016, Nr 209, poz. 1243 i 1244, Nr 291 poz. 1707; zm.: z 2012 r. poz. 986, poz. 1456; zm.: z 2013 r. poz.73, poz. 675), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się do środki na realizację w 2013 r. zadań określonych w pilotażowym programie "Aktywny samorząd" z podziałem na:

 1. Moduł I - kwota 23 869,25 zł,
 2. na obsługę programu - kwota 1 193,46 zł,
 3. na promocję programu - kwota 238,69 zł,
 4. na ewaluację programu - kwota 119,35 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gabriela KotowiczUZASADNIENIE

W związku z podpisaniem Aneksu nr 2 do Umowy nr AS3/000017/16/D w sprawie realizacji pilotażowego programu "Aktywny samorząd" zachodzi potrzeba zwiększenia środków w kwocie 25 420,75 zł na realizację zadań związanych z rehabilitacją społeczną osób niepełnosprawnych w Powiecie Gryfińskim w 2013 r. na następujące zadania:

Moduł I - Likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:

 1. Obszar A - likwidacja bariery transportowej:
  1. Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu.
  2. Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kat. B.
 2. Obszar B - likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
  1. Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania.
  2. Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.
 3. Obszar C - likwidacja barier w poruszaniu się:
  1. Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.
  2. Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.
  3. Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne.
  4. Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
mgr Marianna Kołodziejska-Nowicka

data opublikowania: 2013-12-20 09:02:56
data ostatniej aktualizacji: 2013-12-20 09:02:56

Strona odwiedzona 256 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.