Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

XXXIII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXIII/245/2014 z dnia 2014-03-20

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres 20 lat, w drodze bezprzetargowej, umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego

Na podstawie art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651, zm. Dz. U. z 2010r. Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323, Dz. U. 2011r. Nr 64, poz. 341, Nr 115, poz. 673, Nr 130, poz. 762, Nr 106, poz. 622, Nr 135, poz. 789, Nr 129.poz.732, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110, Nr 224, poz. 1337, Dz. U. z 2012r. Nr 908, Nr 1256, Nr 951, Nr 1529, Nr 1429, Dz. U. z 2013r. Nr 829, Nr 1238, Dz. U. Nr 40), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie na okres 20 lat, w drodze bezprzetargowej, umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, oznaczonej nr działki 247/8 o pow. 1,3986 ha, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej związanej z obsługą pojazdów ciężarowych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gabriela KotowiczUZASADNIENIE

Nieruchomość niezabudowana, oznaczona numerem działki 247/8 o pow. 1,3986 ha położona w obrębie Daleszewo, gm. Gryfino stanowi własność Powiatu Gryfińskiego. Nieruchomość aktualnie jest nieużytkowana, poprzednio była wykorzystywana jako plac składowy materiałów do remontu dróg.

Dla działki brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gryfino działka leży w strefie rozwoju zabudowy mieszkaniowej z towarzyszeniem usług. Wielokrotne próby uzyskania decyzji o warunkach zabudowy na cele inne niż budownictwo mieszkaniowe nie uzyskały aprobaty Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, który jako organ realizujący zadania z zakresu zagospodarowania przestrzennego wyraża ewentualną zgodę na zagospodarowanie terenu poprzez wydanie stosownej decyzji o warunkach zabudowy.

Również próby sprzedaży, bez określania warunków zabudowy, nie przyniosły efektów. Mimo zorganizowania trzech przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości, wszystkie przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym z uwagi na brak oferentów.

Wyrażenie zgody na zawarcie umowy w trybie bezprzetargowym pozwoli na zrealizowanie złożonego wniosku na wydzierżawienie nieruchomości do wykorzystania jako bazy postojowej dla samochodów ciężarowych. Wydzierżawienie nieruchomości przyniesie wymierne korzyści w postaci czynszu dzierżawnego jak i zmniejszenie kosztów jej utrzymania (podatek od nieruchomości), a także poprawi jej stan zagospodarowania.

Stosownie do art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, wojewoda albo odpowiednia rada lub sejmik mogą wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów użytkowania, najmu lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.

Mając powyższe na uwadze, zasadne jest wyrażenie zgody na zawarcie umowy dzierżawy przedmiotowych nieruchomości na okres 20 lat.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego
mgr Lucyna Zawierucha

data opublikowania: 2014-03-21 14:46:12
data ostatniej aktualizacji: 2014-03-21 14:46:12

Strona odwiedzona 364 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.