Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

XXXIII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXIII/247/2014 z dnia 2014-03-20

w sprawie zwiększenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu: "Aktywny samorząd" w 2014r.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595, zm. Dz. U. z 2013 r. poz. 645) oraz art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721, zm. Dz. U. z 2011 r. Nr 171 poz. 1016, Nr 209 poz. 1243, Nr 209 poz. 1244, Nr 291 poz. 1707, Dz. U. z 2012 r. poz. 986, poz. 1456, Dz. U. z 2013 r. poz.73, poz. 675, poz. 1645), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się do środki na realizację w 2014 zadań określonych w pilotażowym programie "Aktywny samorząd" z podziałem na:

 1. Moduł I kwota 102 211,60 zł
 2. Moduł II kwota 51 699,66 zł
 3. na obsługę programu kwota 7 695,56 zł
 4. na promocję programu kwota 1 539,11 zł
 5. na ewaluację programu kwota 769,56 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gabriela KotowiczUZASADNIENIE

W związku z podpisaniem Aneksu nr 3 do Umowy nr AS3/000017/16/D w sprawie realizacji pilotażowego programu "Aktywny samorząd" zachodzi potrzeba zwiększenia środków w kwocie 163 915,49zł na realizację zadań związanych z rehabilitacją społeczną osób niepełnosprawnych w Powiecie Gryfińskim w 2014 r.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
mgr Marianna Kołodziejska-Nowicka

data opublikowania: 2014-03-21 14:57:02
data ostatniej aktualizacji: 2014-03-21 14:57:02

Strona odwiedzona 338 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.