Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

XXXIV sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXIV/258/2014 z dnia 2014-04-24

w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr VIII/70/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 września 2011 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015

Na podstawie art. 12 pkt 11 w związku z art. 4 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 595; zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 645), oraz art. 8 pkt 3, art. 48 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027; zm. Dz. U. z 2008 r. Nr 141 poz. 888, Nr 216 poz.1367, Nr 225 poz. 1486, Nr 227 poz. 1505, Nr 234 poz. 1570, Nr 237 poz. 1654; Dz. U. z 2009 r. Nr 6 poz. 33, Nr 22 poz. 120, Nr 26 poz. 157, Nr 38 poz. 229, Nr 92 poz. 753, Nr 97 poz. 800, Nr 98 poz. 817, Nr 111 poz. 918, Nr 118 poz. 989, Nr 157 poz. 1241, Nr 161 poz. 1278, Nr 178 poz. 1374; Dz. U. z 2010 r. Nr 50 poz. 301, Nr 107 poz. 679, Nr 125 poz. 842, Nr 127 poz. 857, Nr 165 poz. 1116, Nr 182 poz. 1228, Nr 205 poz. 1363, Nr 225 poz. 1465, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1723, Nr 257 poz. 1725; Dz. U. z 2011 r. Nr 45 poz. 235, Nr 73 poz. 390, Nr 81 poz. 440, Nr 106 poz. 622, Nr 112 poz. 696, Nr 113 poz. 657, Nr 122 poz. 696, Nr 138 poz. 808, Nr 149 poz. 887, Nr 171 poz. 1016, Nr 205 poz. 1203, Nr 232 poz. 1378; Dz. U. z 2012 r. poz. 123, poz. 476, poz. 1016, poz. 1342, poz. 1548; Dz. U. z 2013 r. poz. 154, poz. 879, poz. 983, poz. 1290, poz. 1623, poz. 1646; Dz. U. z 2014 r. poz. 24) w związku z § 4 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z 28 grudnia 2010 r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 24 poz. 128), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§1. Zmianie ulega załącznik do Uchwały Nr VIII/70/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 września 2011 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015, i otrzymuje brzmienie jak w złączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gabriela KotowiczUZASADNIENIE

W związku z uszczegółowieniem celów i zadań Lokalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011 - 2015 oraz w ze zmianą siedziby Zespołu Szkół Specjalnych, należy wprowadzić zmiany w przedmiotowym Programie.

Niniejsze zmiany zostały skonsultowane z członkami zespołu ds. Lokalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011 -2015.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego
mgr Lucyna Zawierucha


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2014-04-25 13:36:56
data ostatniej aktualizacji: 2014-04-25 13:36:56

Strona odwiedzona 328 razy
Inf. przygotowana przez: Edyta Rybacka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.