Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

XXXIV sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXIV/259/2014 z dnia 2014-04-24

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie na rzecz Gminy Cedynia części nieruchomości drogowych

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595; zm. Dz. U. z 2013 r., poz. 645; Dz. U. z 2014 r., poz. 379) oraz § 6 ust. 1 Uchwały Rady Powiatu w Gryfinie Nr XV/173/2008 z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania oraz wydzierżawiania lub wynajmowania i użyczania nieruchomości lub ich części stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 31 poz. 586), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne przekazanie w użyczenie Gminie Cedynia na okres 5 lat nieruchomości drogowych, oznaczonych nr działek: 165/1, 55 obręb ewidencyjny Lubiechów Górny, 148 obręb ewidencyjny Łukowice, 182, 170 obręb ewidencyjny Czachów, 342 obręb ewidencyjny Piasek, położonych na terenie gminy Cedynia, stanowiących drogi powiatowe, w celu realizacji zadania pod nazwą "Zakup i montaż ulicznych lamp solarnych na terenie gminy Cedynia".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gabriela KotowiczUZASADNIENIE

Burmistrz Cedyni wystąpił o użyczenie na okres 5 lat, części nieruchomości oznaczonych nr działek: 165/1, 55 obręb ewidencyjny Lubiechów Górny, 148 obręb ewidencyjny Łukowice, 182, 170 obręb ewidencyjny Czachów, 342 obręb ewidencyjny Piasek, położonych na terenie gminy Cedynia, wchodzących w ciąg dróg powiatowych.

Użyczenie części wnioskowanych nieruchomości umożliwi Gminie Cedynia pozyskanie środków pomocowych w ramach działania "Podstawowe Usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 dla zadania polegającego na zakupie i montażu ulicznych lamp solarnych na terenie gminy Cedynia.

Stosownie do § 6 ust. 1 uchwały Rady Powiatu w Gryfinie Nr XV/173/2008 z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania oraz wydzierżawiania lub wynajmowania i użyczania nieruchomości lub ich części stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, użyczenie nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony wymaga zgody Rady Powiatu w Gryfinie.

Mając powyższe na uwadze, zasadne jest wyrażenie zgody na użyczenie na czas nieoznaczony części przedmiotowych nieruchomości drogowych na rzecz Gminy Cedynia.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego
mgr Lucyna Zawierucha

data opublikowania: 2014-04-25 13:40:29
data ostatniej aktualizacji: 2014-04-25 13:40:29

Strona odwiedzona 266 razy
Inf. przygotowana przez: Edyta Rybacka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.