Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

XXXVII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXVII/272/2014 z dnia 2014-06-26

w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2013 rok

Na podstawie art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595, zmiany: Dz. U. z 2013 r. poz. 645, Dz. U. z 2014 r. poz. 379) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zmiany: Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, Dz. U. z 2014 r. poz. 379), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Po zapoznaniu się ze:

 1. sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2013 r.,
 2. sprawozdaniem finansowym Powiatu Gryfińskiego za 2013 r.,
 3. opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu,
 4. informacją o stanie mienia Powiatu Gryfińskiego,
 5. stanowiskiem Komisji Rewizyjnej,
 6. opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej, udziela się Zarządowi Powiatu Gryfińskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2013.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gabriela KotowiczUZASADNIENIE

Art. 12 pkt 6 ustawy o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późniejszymi zmianami) określa, że do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium dla zarządu z tego tytułu. Zarząd Powiatu przedłożył Radzie Powiatu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2013 rok, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu powiatu, w terminie do 31 marca 2014 roku, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej i przesłał Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie oraz sprawozdanie finansowe Powiatu Gryfińskiego za 2013 rok i informację o stanie mienia Powiatu. Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Gryfińskiego na posiedzeniu w dniu 28 maja 2014 roku po dokonaniu oceny wykonania budżetu za 2013 rok na podstawie analizy danych statystycznych, sprawozdania opisowego, sprawozdania finansowego, wyników całorocznej pracy opiniodawczej i kontrolnej, w wyniku głosowania pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu oraz sprawozdanie finansowe Powiatu Gryfińskiego za 2013 rok. Wypracowany wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Gryfińskiego został przesłany do Regionalnej Izby Obrachunkowej celem zaopiniowania. Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie wydała pozytywną opinię dotyczącą sprawozdania Zarządu Powiatu Gryfińskiego z wykonania budżetu za 2013 rok oraz pozytywnie zaopiniowała wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Gryfińskiego.

Skarbnik powiatu
dr Izabela Świderek

data opublikowania: 2014-06-27 14:10:10
data ostatniej aktualizacji: 2014-06-27 14:10:10

Strona odwiedzona 191 razy
Inf. przygotowana przez: Edyta Rybacka
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.