Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

XXXVIII sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXVIII/273/2014 z dnia 2014-08-28

w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Chojna

Na podstawie art. 12 pkt 11 w związku z art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 595; zm.: Dz.U. z 2013 r. poz. 645, Dz.U. z 2014 r. poz. 379) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust.1 i 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885; zm.: Dz.U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, Dz.U. z 2014 r. poz. 379 i 911) - Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1.

 1. Wyraża się zgodę na udzielenie pomocy finansowej gminie Chojna z przeznaczeniem na udzielenie pomocy (finansowej lub rzeczowej) Jadwidze Szeląg zam. Lisie Pole 101 w wysokości 2 500,00 zł oraz Tadeuszowi i Stanisławie Wachom zamieszkałym w Lisim Polu 101 w wysokości 2 500,00 zł w związku z utratą przez ww. dobytku w wyniku pożaru, który miał miejsce 11. 08. 2014 r.
 2. Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej w wysokości 5 000.00 zł ( słownie: pięć tysięcy złotych ).
 3. Podstawą udzielenia pomocy finansowej będzie umowa określająca przeznaczenie i zasady rozliczenia przekazanych środków finansowych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gabriela KotowiczUZASADNIENIE

11.08. 2014 r. w gminie Chojna miał miejsce pożar budynku zamieszkałego przez Jadwigę Szeląg oraz małżeństwo Tadeusza i Stanisławę Wachów. W wyniku pożaru ww. stracili cały swój dobytek.

Stosownie do zapisów art. 216 ust. 2 oraz art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) z budżetu jednostki samorządu terytorialnego można udzielić pomocy finansowej innej jednostce samorządu terytorialnego w formie dotacji celowej. Pomoc taką określa się odrębną uchwałą przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego
Waldemar Derkacz

data opublikowania: 2014-08-29 10:04:47
data ostatniej aktualizacji: 2014-08-29 10:04:47

Strona odwiedzona 259 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.