Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

XXXIX sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XXXIX/277/2014 z dnia 2014-09-25

w sprawie przesunięcia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych między zadaniami realizowanymi w 2014r.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595, zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 645, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, 1072) oraz art. 35a ust. 1 pkt 1 a, art. 35 ust. 2 pkt 1 i art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, zm.: Dz. U. z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 209, poz. 1243 i 1244, Nr 291, poz. 1707, Dz. U. z 2012 r. poz. 986, poz.1456, Dz. U. 2013 r. poz. 73, poz. 675, poz. 791, poz. 1446, poz. 1645, z 2014 r. poz. 598, 877), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan wydatków ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji społecznej realizowanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w 2014 r. na zadania:

 1. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych o kwotę - 28 886,95 zł
 2. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych o kwotę 8 123,05 zł
 3. Finansowanie wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych - 4 712,48

§ 2. Zwiększa się plan wydatków ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej na zadanie:

 1. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze o kwotę - 41 722,48 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gabriela KotowiczUZASADNIENIE

W związku z brakiem środków na zadanie pn. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (przewidziane na ten rok środki w wysokości 266.545,00 wyczerpane zostały w lipcu br.) Jednocześnie na zadanie dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych pozostały środki w wysokości 8 123,05 z powodu rezygnacji z wycieczki Stowarzyszenia "Bądź Bliżej Nas" z Cedyni. Na zadanie pn. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych nie rozdysponowano jeszcze kwoty 28 886,95 zł.

Jednocześnie Powiatowy Urząd Pracy poinformował PCPR w Gryfinie o możliwości zwrotu kwoty 4 712,48 na zadanie: Finansowanie wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych, w związku z rezygnacją z odbywania staży przez dwie osoby niepełnosprawne.

Biorąc powyższe pod uwagę zachodzi potrzeba przesunięcia niewykorzystanych środków z obu w/w zadań w łącznej wysokości 41 722,48 zł na zadanie dot. zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, co pozwoli na sfinansowanie złożonych do chwili obecnej wniosków (zaległości na dzień 21 sierpnia 2014r sięgają 50.000,00 zł). Projekt uchwały został pozytywnie zaakceptowany przez Powiatową Społeczną Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

Dyrekotr Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
mgr Marianna Kołodziejska - Nowicka

data opublikowania: 2014-09-26 13:12:19
data ostatniej aktualizacji: 2014-09-26 13:12:19

Strona odwiedzona 363 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.