Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

XL sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XL/281/2014 z dnia 2014-10-30

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie na czas nieoznaczony części nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie

Na podstawie § 6 ust. 1 Uchwały Rady Powiatu w Gryfinie Nr XV/173/2008 z dnia 31 stycznia 2008r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania oraz wydzierżawiania lub wynajmowania i użyczania nieruchomości lub ich części stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 31, poz. 586), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na użyczenie na czas nieoznaczony na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie części pomieszczeń o powierzchni użytkowej 48,45m2, znajdujących się w budynku przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie, usytuowanym na nieruchomości oznaczonej numerem działki 272, położonej w obrębie ewidencyjnym 3 miasta Chojna, z przeznaczeniem na prowadzenie Ośrodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gabriela KotowiczUZASADNIENIE

Nieruchomość oznaczona numerem działki 272 położona w obrębie ewidencyjnym 3 miasta Chojna, przy ul. Dworcowej 1, zabudowana budynkiem byłego internatu, stanowi własność Powiatu.

W przedmiotowym budynku część pomieszczeń o powierzchni użytkowej 48,45 m2 użyczona jest na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie z przeznaczeniem na prowadzenie Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych.

Pierwsza umowa użyczenia została zawarta na czas określony do lat 3 zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 01.02.2006r., kolejna umowa użyczenia została zawarta na czas określony do lat 5 zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w Gryfinie, z uwagi na uregulowanie sposobu użytkowania tych pomieszczeń wskazane jest przekazanie w użyczenie na czas nieoznaczony części nieruchomości na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie

Stosownie do § 6 ust. 1 uchwały Rady Powiatu w Gryfinie Nr XV/173/2008 z dnia 31 stycznia 2008r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania oraz wydzierżawiania lub wynajmowania i użyczania nieruchomości lub ich części stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, użyczenie nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony wymaga zgody Rady Powiatu w Gryfinie.

Mając powyższe na uwadze, zasadne jest wyrażenie zgody na użyczenie na czas nieoznaczony części przedmiotowej nieruchomości zabudowanej na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej jednostki.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego
mgr Lucyna Zawierucha

data opublikowania: 2014-11-03 12:03:24
data ostatniej aktualizacji: 2014-11-03 12:03:24

Strona odwiedzona 411 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.