Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

XL sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XL/283/2014 z dnia 2014-10-30

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej w obrębie 3 miasta Gryfino

Na podstawie § 2 Uchwały Rady Powiatu w Gryfinie Nr XV/173/2008 z dnia 31 stycznia 2008r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania oraz wydzierżawiania lub wynajmowania i użyczania nieruchomości lub ich części stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 31, poz. 586), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§1.

 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, oznaczonej numerem działki 158 o pow. 374 m2, położonej w obrębie ewidencyjnym 3 miasta Gryfino, stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego.
 2. Załącznikiem do niniejszej uchwały jest mapa ewidencyjna, określająca granice działki przeznaczonej do sprzedaży.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gabriela KotowiczUZASADNIENIE

Nieruchomość zabudowana budynkiem administracyjnym, położona w obrębie ewidencyjnym 3 miasta Gryfino, przy ul. Sprzymierzonych9, oznaczona numerem działki 158 o pow. 374 m2 stanowi własność Powiatu Gryfińskiego.

Zgodnie z zapisami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przedmiotowa nieruchomość znajduje się w terenie oznaczonym symbolem 1.9 MW, U - zabudowa mieszkalna wielorodzinna z usługami; dopuszcza się lokalizację wszelkich funkcji towarzyszących funkcji mieszkalnej, w tym usług hotelarskich i pensjonatowych, administracji publicznej, służby zdrowia, handlu, gastronomii, oświaty, kultury, rekreacji i sportu; dopuszcza się również realizację zabudowy o funkcji wyłącznie usługowej lub wyłącznie mieszkalnej.

Zgodnie z przepisami uchwały Rady Powiatu w Gryfinie Nr XV/173/2008 z dnia 31 stycznia 2008r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania oraz wydzierżawiania lub wynajmowania i użyczania nieruchomości lub ich części stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami, sprzedaż nieruchomości wymaga zgody Rady Powiatu w Gryfinie.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego
mgr Lucyna Zawierucha


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2014-11-03 12:39:51
data ostatniej aktualizacji: 2014-11-03 12:39:51

Strona odwiedzona 390 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.