Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

XL sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XL/284/2014 z dnia 2014-10-30

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest część tej samej nieruchomości

Na podstawie § 4 Uchwały Rady Powiatu w Gryfinie Nr XV/173/2008 z dnia 31 stycznia 2008r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania oraz wydzierżawiania lub wynajmowania i użyczania nieruchomości lub ich części stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 31, poz. 586), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie na czas nieokreślony kolejnej umowy najmu pomieszczeń nr 3.8. i 3.9. o powierzchni użytkowej 74,41m2 wraz z udziałami w częściach wspólnych w budynku przy ul. Dworcowej 1, usytuowanym na działce 272, położonej w obrębie 3, miasta Chojna, będącej własnością Powiatu Gryfińskiego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gabriela KotowiczUZASADNIENIE

Pani Elżbieta Stypczyńska Multimedialna Szkoła Języków "ELAnguage" - najemca pomieszczeń biurowych nr 3.8. i 3.9. o powierzchni użytkowej 74,41m2 wraz z udziałami w częściach wspólnych w budynku przy ul. Dworcowej 1, usytuowanym na działce 272, położonej w obrębie 3, miasta Chojna, będącej własnością Powiatu Gryfińskiego, wystąpiła z wnioskiem o wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu przedmiotowych pomieszczeń na czas nieoznaczony, z przeznaczeniem na prowadzenie Multimedialnej Szkoły Języków "ELAnguage".

Wnioskodawca najemcą pomieszczeń jest od 2011r., wszystkie należności reguluje terminowo. Umowa była zawarta na czas określony do lat 3 w drodze przetargu nieograniczonego. Z tytułu najmu pomieszczeń najemca uiszcza miesięczny czynsz najmu w wysokości 809,07zł brutto + 524,14zł brutto opłaty za media.

Stosownie do § 6 ust 3 Uchwały Rady Powiatu w Gryfinie Nr XV/173/2008 z dnia 31 stycznia 2008r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania, wydzierżawiania, wynajmowania oraz użyczania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość wymagana jest zgoda rady powiatu.

Mając powyższe na uwadze, proponuje się wyrazić zgodę na zawarcie na czas nieoznaczony kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest część tej samej nieruchomości.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego
mgr Lucyna Zawierucha

data opublikowania: 2014-11-03 12:39:51
data ostatniej aktualizacji: 2014-11-03 12:39:51

Strona odwiedzona 423 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.