Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

XL sesja Rady Powiatu

Uchwała Rady Powiatu
nr XL/285/2014 z dnia 2014-10-30

w sprawie uchwalenia "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Gryfińskiego"

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 595; zm.: Dz. U. z 2013r. poz. 645, zm.: Dz. U z 2014r. poz. 379, poz. 1072) oraz na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. Nr 5 poz. 13, zm. Dz. U. z 2011r. Nr 228, poz. 1368, zm.: Dz. U. z 2014r. poz. 423, poz. 915), Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się "Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Gryfińskiego", stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady
Gabriela KotowiczUZASADNIENIE

Zgodnie z zapisem art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. Nr 5 poz. 13, ze zm.) powiat liczący co najmniej 80 000 mieszkańców - w zakresie linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w powiatowych przewozach pasażerskich opracowuje plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego.

Plan transportowy uchwalony przez Radę Powiatu stanowi akt prawa miejscowego - art. 9 ust. 3 i art. 13 ust. 2 cytowanej ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu
mgr Aneta Płóciennik-Śmiałkowska


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2014-11-03 12:57:25
data ostatniej aktualizacji: 2014-11-03 14:58:51

Strona odwiedzona 541 razy
Inf. przygotowana przez: Dominika Konopnicka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.